Εξώφυλλο

Παλαιογεωγραφική - Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη της λιμνοθάλασσας του Πάλιουρα Επανωμής

Ανδροκλής Αργυρούδης

Περίληψη


Αντικείμενο της εργασίας είναι η γεωμορφολογική ανάλυση της ευρύτερης περιοχής από το ακρωτήριο Μεγάλο Έμβολο ως το ακρωτήριο Μύτικας καθώς και η  παλαιογεωγραφική – παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη της λιμνοθάλασσας του Πάλιουρα Επανομής. Η λιμνοθάλασσα του Πάλιουρα βρίσκεται περίπου 22,5 km νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης και απέχει περίπου 1,7 km από την Νέα Μηχανιώνα και 4,5 km από την Επανομή, στον Δήμο της οποία ανήκει διοικητικά. Το μήκος της λιμνοθάλασσας είναι περίπου 550 m ενώ το πλάτος της κυμαίνεται από 50 m έως και 260 m, σχηματίζοντας μια επιφάνεια περίπου 137.000 m 2 . Οι συντεταγμένες της λιμνοθάλασσας του Πάλιουρα είναι 40° 26’ 17’’ Ν και 22° 52’ 00’’ Ε. Για την πραγματοποίηση της εργασίας ελήφθηκε πυρήνας ιζήματος με δειγματοληπτική γεώτρηση (PLR-1) στο υπέδαφος της λιμνοθάλασσας κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2010. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά δεδομένα του υδρογραφικού δικτύου και των λεκανών
απορροής, τα οποία προήλθαν από τοπογραφικό χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ) κλίμακας 1:50000. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά υψομετρικά δεδομένα S.R.T.M, τα οποία έδωσαν το ψηφιακό μοντέλο υψομέτρων (D.E.M) της περιοχής. Τέλος, έλαβε χώρα γεωμορφολογική χαρτογράφηση της περιοχής γύρω από την λιμνοθάλασσα κατά την εαρινή περίοδο του 2011.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.