[Εξώφυλλο]

Διαχείριση στερεών ααπορριμμάτων και υφιστάμενη κατάσταση στη Κύπρο = Solid waste management - current situation in Cyprus

Μιχάλης Ανδρέας Κουμής

Περίληψη


The purpose of this assignment is to present all the possible ways of management of solid waste at the present time in Cyprus and the ways of management that can be designed so that the environmental costs minimised.
    More precisely it will be descripted which kind of means, the practices of temporary storage and transport of solid waste, as well as the criteria of selection of the means used in each case.
    In the process it will be mentioned under which European Union criteria – legislation all these practices are being held and in the end a number of conclusions will be produced.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ετήσια Έκθεση, 2011, Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος

Ετήσια Έκθεση, 2011, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Λευκωσία, Κύπρος

Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων, 2004, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος,, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τομέας διαχείρισης αποβλήτων, Λευκωσία, Κύπρος

Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων και παρόμοιου τύπου Αποβλήτων, 2012, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Λευκωσία, Κύπρος

Νομοθεσία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τομέας διαχείρισης αποβλήτων, Λευκωσία, Κύπρος

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ). www.eedsa.gr

Φάττα, Δ.. (2005): Διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Εργ. Μηχανικής Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

www.greendot.com.cy

www.moi.gov.cy

europa.eu/rapid/press-release_IP-12-655_el.htm

www.water-waste.com/index.php/gr/.../111-neaepoxi

rethink.com.cy

www.moa.gov.cy


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.