Εξώφυλλο

Μελέτη των θηλαστικών απο τη θέση Φιλαδέλφεια (FIL)της κοιλάδας του Αξιού(Μακεδονία, Ελλάδα)

Αικατερίνη Μαυρομάτη

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και σύγκριση ορισμένων απολιθωμάτων θηλαστικών και ο τελικός προσδιορισμός τους. Τα απολιθώματα προέρχονται από την κοιλάδα του ποταμού Αξιού, όπου υπάρχουν αρκετές απολιθωματοφόρες θέσεις του Ανωτ. Μειοκαίνου. Τα απολιθώματα περιγράφονται και συγκρίνονται με άλλα από διάφορες απολιθωματοφόρες θέσεις της περιοχής. Η σύγκριση γίνεται τόσο μορφολογικά όσο και μετρικά με σκοπό την ταξινόμησή τους. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη τους, καθώς και βιβλιογραφικά δεδομένα για τις πανίδες του Αν. Μειοκαίνου της περιοχής, γίνεται προσπάθεια να χρονολογηθούν και να υπολογιστεί η ηλικία τους. Το υλικό που μελετήθηκε βρίσκεται στο Μουσείο Παλαιοντολογίας του Εργαστηρίου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Α.Π.Θ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.