Εξώφυλλο

Διαχωρισμός μεμονωμένων δοντιών ιππαρίων σε ομάδες μεγέθους

Γεώργιος Βασιλείου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο πιθανός διαχωρισμός μεμονωμένων δοντιών ιππαρίων σε είδη συγκρίνοντας τα με τα δόντια προσδιορισμένων οδοντοστοιχιών. Επίσης γίνεται προσπάθεια να βρεθούν ποιες είναι οι μεμονωμένες μετρήσεις που μπορούν να δώσουν ένα σαφέστερο διαχωρισμό με βάση το μέγεθος. Χρησιμοποιούνται τόσο η κλασσική μέθοδος των διαγραμμάτων διασποράς, όσο και η πολυδιάστατη ανάλυση. Η τελευταία χρησιμοποιεί όλες τις μετρήσεις που λαμβάνονται στα δόντια των ιππαρίων και πιθανόν να δίνει καλύτερα αποτελέσματα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.