Εξώφυλλο

Ιζηματολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της παραλίας Λουτρών Ελευθερών.

Κατερίνα Γιαννάκου, Βασιλική Κεκρίδου

Περίληψη


Η περιοχή μελέτης είναι η παραλία Λουτρών Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου στον Νομό Καβάλας. Το κύριο αντικείμενο μελέτης είναι ο προσδιορισμός των ιζηματολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της παραλίας. Για την επίτευξη του προσδιορισμού αυτού χρειάστηκε να γίνει δειγματοληψία στην παραλία καθώς και μέτρηση του υψομέτρου και γενικά παρατήρηση της περιοχής. Οι εργασίες αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια του Απριλίου το έτος 2010

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.