Εξώφυλλο

Μεταβολές του παράκτιου περιβάλλοντος στις εκβολές του Πηνειού ποταμού.

Καλλιόπη Νικολαΐδου, Ιωάννης Παπαϊωάννου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των διαχρονικών μεταβολών της ακτογραμμής του δέλτα του ποταμού Πηνειού της Θεσσαλίας. Η έρευνα βασίστηκε σε παρατήρηση αεροφωτογραφιών, σύγκριση τοπογραφικών χαρτών, επί τόπου μετρήσεις των εγκάρσιων προφίλ της παραλίας, λήψη δειγμάτων στις εκβολές του ποταμού και χαρτογράφηση των ακτών με τη βοήθεια του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης GPS. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την εαρινή περίοδο του 2009 στην παράκτια περιοχή των εκβολών του ποταμού. Στόχος είναι ο εντοπισμός περιοχών προέλασης και υποχώρησης του δέλτα, ο προσδιορισμός των αντίστοιχων ρυθμών και η εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχει η μελλοντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας στον ευρύτερο χώρο της δελταϊκής πεδιάδας αλλά και στην ακτογραμμή.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.