Εξώφυλλο

Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη χαρτογράφηση πλημμυρικής επικινδυνότητας. Ένα παράδειγμα από τον ποταμό Ολύνθιο της Μακεδονίας

Μαρία Καλκανίδου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις πλημμύρες που έπληξαν τον Νομό Χαλκιδικής στα μέσα Φεβρουαρίου 2010, προκαλώντας πολυάριθμες  καταστροφές. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο Βόρειο Ελλαδικό χώρο στην Κεντρική Μακεδονία, στο δήμο Μουδανιών της Χαλκιδικής. Ο κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της επικινδυνότητας της περιοχής σε πλημμυρικά φαινόμενα και στην ανίχνευση πλημμυρισμένων περιοχών. Αρχικά, η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή χαρτών οι οποίοι βασίζονται σε τέσσερις παράγοντες οι οποίοι είναι η τοπογραφία ,η λιθολογία, οι χρήσεις γης και η φυτοκάλυψη. Με βάση λοιπόν, αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο των πλημμυρών της περιοχής μελέτης ,  δημιουργούνται τέσσερις χάρτες οι οποίοι είναι: χάρτης κατανομής του τοπογραφικού δείκτη υγρασίας, χάρτης περατότητας των λιθολογικών σχηματισμών, χάρτης τραχύτητας των χρήσεων γης και χάρτης βλάστησης. Στη συνέχεια με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) εντοπίστηκαν περιοχές που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.