Εξώφυλλο

Μελέτη μεταβολής σεισμικότητας πριν την γένεση ισχυρού σεισμού

Μαρία Μεσημέρη

Περίληψη


Ο σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της σεισμικότητας σε περιοχές όπου έγιναν ισχυροί σεισμοί. Η μελέτη αυτή θα μας δείξει τις τυχόν μεταβολές της σεισμικότητας και κατά πόσο θα μπορούσε να βασιστεί πάνω σε αυτές κάποιο μοντέλο πρόγνωσης των επικείμενων ισχυρών σεισμών. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε να μελετηθεί αναλυτικά κατάλογος σεισμών για κάθε περιοχή, να γίνει χωρική κατανομή των σεισμών για κάθε περίοδο για να βρεθεί εποπτικά οποιαδήποτε μεταβολή και στην συνέχεια με την χρήση του λογισμικού Zmap να υπολογισθεί και ποσοτικά η εκάστοτε μεταβολή στην σεισμικότητα (Z-value).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.