Εξώφυλλο

Ανάλυση μεσοτριβής δοντιών βοοειδών και ελαφοειδών της θέσης Γερακάκου-1, Μυγδονία λεκάνη- παλαιοοικονομική προσέγγιση

Παύλος Πισκούλης

Περίληψη


Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη μέθοδο της μεσοτριβής των δοντιών μηρυκαστικών (Βοοειδών και Ελαφοειδών) της απολιθωμένης πανίδας της θέσης ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ-1 της Μυγδονίας Λεκάνης, με σκοπό την εξαγωγή παλαιοοικολογικών συμπερασμάτων για την περιοχή. Αν και η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κανονικά μόνο στους γομφίους της άνω γνάθου, έγινε εφαρμογή της και στους γομφίους της κάτω γνάθου, προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα και αν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι γομφίοι της κάτω γνάθου σε περαιτέρω έρευνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.