Εξώφυλλο

Βαρομετρικά χαμηλά με χαρακτηριστικά τροπικών κυκλώνων στη Μεσόγειο

Παναγιώτα Βενετσάνου

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται συστήματα τα οποία εκδηλώνονται στη λεκάνη της Μεσογείου και τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των τροπικών κυκλώνων. Αρχικά, περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και τα αίτια σχηματισμού των τροπικών κυκλώνων. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία βιβλιογραφική αναδρομή σε Μεσογειακούς κυκλώνες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτή την εργασία μελετώνται και αναλύονται εκτενέστερα οι περιπτώσεις του φαινομένου των Μεσογειακών κυκλώνων στις 12 Σεπτεμβρίου 1996 στην περιοχή μεταξύ της Ιβηρικής χερσονήσου και των Βαλεαρίδων νήσων και στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Με βάση δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού δημιουργήθηκαν χάρτες που απεικονίζουν διάφορες μετεωρολογικές παραμέτρους στο χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση των προαναφερθέντων συστημάτων. Αυτή η διαδικασία επετεύχθη μέσω του λογισμικού GrADS (Grid Analysis and Display System).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.