Εξώφυλλο

Μελέτη λίθινων ευρημάτων -εργαλείων απο τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή Τούμπας Θεσσαλονίκης

Σταματία Καραγεωργίου

Περίληψη


Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η μελέτη διάφορων λίθινων αντικειμένων- εργαλείων τα οποία είναι ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή της Τούμπας, στην Θεσσαλονίκη. Η μελέτη έχει να κάνει με την πετρογραφική ανάλυση των δειγμάτων με στόχο να διεξαχθούν συμπεράσματα όπως η επιλογή υλικών από τους ανθρώπους αλλά και η προέλευση αυτών. Γίνεται επιπλέον μια σύντομη ανάλυση των μεθόδων που εφαρμόζονται για να διαπιστωθεί η ορυκτολογική σύσταση και περαιτέρω χαρακτηριστικά των λίθινων αντικειμένων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.