[Εξώφυλλο]

Environmental impacts of onshore hydrocarbon exploitation = Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσέων εκμεταλλεύσεων υδρογονανθράκων.

Kyriaki P. Spyropoulou

Περίληψη


This thesis focuses mainly on the onshore oil activities and discusses the potential impacts on the environment, as well as the measures needed, in order to handle and restrain those impacts. More specifically, the thesis, based on a thorough literature review, examines the environmental performance of the oil industry and analyzes the environmental impacts of onshore oil activities in different stages, e.g. from the preparation of the site up to the abandonment stage, with respect to different impacts and risks. For this purpose, the findings of previous research efforts on the risk assessment and management of environmental impacts of oil activities are used in a meta-analysis. The results show that the onshore activities are of less risky than the offshore activities. Yet, a carefully designed environmental management plan is necessary so as to reduce the overall impacts at acceptable levels and create a cleaner and safer process towards sustainability.

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εστιάζει στις χερσαίες δραστηριότητες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, δίνοντας έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε αυτές να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει την επίδοση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα διάφορα στάδια των χερσαίων δραστηριοτήτων, από το στάδιο προετοιμασίας του πεδίου μέχρι το στάδιο του οριστικού τερματισμού των δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από προηγούμενες, σχετικές με την εκτίμηση του ρίσκου και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έρευνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δραστηριότητες στο χερσαίο περιβάλλον φέρουν μικρότερο ρίσκο από αυτές του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και ότι το ρίσκο διακυμαίνεται από στάδιο σε στάδιο. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων, καθώς έτσι μειώνεται η πιθανότητα αλλά και οι συνέπειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK Ltd, 2016. Study on the assessment and management of environmental impacts and risks resulting from the exploration and production of hydrocarbons (Final Report).

Bruederle Anna, Hodler Roland, 2017. The Effect of Oil Spills on Infant Mortality: Evidence from Nigeria.

Georgakopoulos Andreas, 2012. “Economic geology of petroleum”, M.Sc. in Hydrocarbon Exploration and exploitation.

Girgin S., Krausman E., 2016. Historical analysis of U.S. onshore hazardous liquid pipeline accidents triggered by natural hazards, 40: 578-590.

Government of Dubai, 2011. Oil Spill Preparedness and Response (Technical Guideline).

Government of Western Australia (Department of Mines and Petroleum), 2016. Guideline for the development of an onshore oil spill; Contingency Plan.

Ikenna V.E., Simeon C.O., Oluwadamilola K.A., 2016. Impact of Oil Pollution on Livelihood: Evidence from the Niger Delta Region of Nigeria, 12(5): 1-12.

IOGP (International Association of Oil and Gas Producers), 2017. Environmental performance indicators – 2016 data.

IOGP (International Association of Oil and Gas Producers), 2018. Global Production Report.

Kadafa Adati Ayuba, 2012. Oil Exploration and Spillage in the Niger Delta of Nigeria, Vol 2, No.3.

Manitoba (Industry, Trade and Mines), 2003. Abandonment, Restoration and Rehabilitation Procedures.

Matanovic, D., Gaurina-Medjimurec, N. and Simon, Κ., 2014. Risk Analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering.

Miller Pamela A.. The impact of oil development in Prudhoe Bay.

Nuka Research & Planning Group, LLC, 2013. Oil spill occurrence rates for Alaska North Slope Crude & Refined Oil Spills.

Nwagbo Gigi, 2017. Oil Pollution in the Niger Delta, (Stanford University).

Orszulik Stefan, 2016. Environmental Technology in the Oil Industry.

Oshienemen N. Albert, Amaratunga Dilanthi and Haigh Richard P., 2017. Evaluation of the Impacts of Oil Spill Disaster on Communities and Its Influence on Restiveness in Niger Delta, Nigeria, 212: 1054-1061.

O’Rourke Dara and Connolly Sarah, 2003. The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption. Annual Review of Environment and Resources: 28:587–617.

Palsson Jonas, 2014. Oil Contamination in the Niger Delta. (International Oil Spill Conference).

Reis John C., 1996. Environmental-Control-in-Petroleum-Engineering.

Stamataki, S. (2017). Lectures of “Drilling engineering”, M.Sc. in Hydrocarbon Exploration and exploitation, Athens.

UNEP Industry and Environment, 1997. Environmental management in oil and gas exploration and production.

Winther Piotr Tomasz, 2013. Environmental Management in the Petroleum Industry.

http://energy4me.org

https://www.eia.gov

http://www.petroleum.co.uk

http://www.oilscams.org

http://www.reportingoilandgas.org

https://www.livescience.com

https://www.sciencealert.com/

https://eu.usatoday.com

https://undark.org/

https://www.epa.gov/

http://ketr.org/

https://www.cbsnews.com/

https://www.shell.com.ng/

http://www.energyglobalnews.com/

https://www.environmentalpollutioncenters.org/

https://environmenttexas.org

https://www.slideshare.net/

http://documents.worldbank.org

https://fred.stlouisfed.org

http://arcticcircle.uconn.edu


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.