[Εξώφυλλο]

Ιζηματολογίας και γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης του νομού Πιερίας = Sedimentological and geomorphology of the coastal zone of Pieria perfecture.

Γεώργιος Δ. Αποστολόπουλος, Βασίλειος Κ. Κρητικόπουλος

Περίληψη


Η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει ώς στόχο τη μελέτη των ιζηματολογικών διεργασίων, του μεγέθους των κόκκων των ιζημάτων, της κατανομής τους με βάση το μέγεθός τους και του αποθετικού τους περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε χαρακτηριστικές θέσεις της παράκτιας ζώνης από την περιοχή του Καστρου του Πλαταμώνα έως την περιοχή του Κορινού Πιερίας. Εργαστηριακές αναλύσεις έλαβαν χώρα, με σκοπό την καταγραφή του μεγέθους των κόκκων των δειγμάτων, καθώς  και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, βάση των οποίων προέκυψε ο χαρακτηρισμός των ιζημάτων κάθε θέσης στην εκάστοτε παραλία. Τέλος, κατασκευάστηκαν  γεωμορφολογικά προφίλ για κάθε σημείο δηγματοληψίας και έγινε μια προσπάθεια συσχετισμού όλων των αποτελεσμάτων με τις επιτόπιες παρατηρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην παράκτια ζώνη του Νομού Πιερίας.

This diploma thesis aims at the study of the sedimentation processes, the sediments' grain size, the distribution resulted from their grain size and their storage environment. Sampling in crucial locations of the Katerini's shoreline took place, from Platamona's Castle untill Korinos village. Granulometric analysis also took place, in order to register the size of the sediments granules and the samples characterization derives from the datas statistical analysis. Geomorphological profiles weΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίαςre constructed for each sampling point and an attempt was made to associate all the results with in-situ observations made in the coastal zone of the Pierias Prefecture.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Blott, S.J. (2010). GRADISTAT Version 8.0. A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer. Kenneth Pye Associates Ltd., Crowthorne Enterprise Centre, Berkshire

• Ψιλοβίκος, Αν., Ψιλοβίκος Αρ. (2010). Ιζηματολογία. Εκδόσεις Τζιόλα.

• Bird E., (2008). Coastal Geomorphology An Introduction Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd. GEOSTUDIES

• Robin D.A., (2010). An Introduction to Coastal Processes and Geomorphology. Cambridge University Press

• Wiliams A. and Micallef A., (2009) Beach Management Principles and Practice. Earthscan publishes in association with the International Institute for Environment and Development

• Δρ. Αβραμίδης Π., (2017). ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή. Πανεπιστήμιο Πατρών, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα

• Δρ. Αβραμίδης Π., (2017). ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Κοκκομετρική ανάλυση. Πανεπιστήμιο Πατρών, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα

• Δρ. Συλβέστρου Ι., (2002). Στρωματογραφική παλαιοντολογική και παλαιογεωγραφική μελέτη των νεογενών-τεταρτογενών αποθέσεων της λεκάνης Κατερίνης.Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Αριθμός Παραρτήματος Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμ. Γεωλογίας Νο 67

• Φυτιανός Κ. (2017). Εκτίμηση της ποιότητας του Θερμαϊκού κόλπου-προϋποθέσεις για το μέλλον. URL1

• Πούλος Σ.Ε., Παναγιωτόπουλος Ι., (1997). Ο ρόλος των ρευμάτων στην ιζηματογένεση του πυθμένα του Θερμαϊκού κόλπου και του στενού της Ζακύνθου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλειίας. URL2

• Γιαχαλή Ι., (2012). Ιζηματολογική και Παλαιογραφική Ανάλυση της υπολεκάνης του Πλατάνου στην Δυτική Κρήτη. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηματολογίας. URL3

Ιστότοποι

• URL1:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EKDHLWSEIS_2007_2009/THERMAIKOS_H_THALASSA_DIPLA/Tab2/thermaikos_fytianos.pdf

• URL2: https://okeanos-dspace.hcmr.gr/handle/123456789/1674

• URL3:http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6169/1/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20pdf.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.