[Εξώφυλλο]

Ανασκόπηση των ακραίων φαινομένων θερμοκρασιών στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο = Review of the extreme temperature phenomena in Grees and the Mediterranean.

Ελένη Νάτση

Περίληψη


Γίνεται μια προσπάθεια συλλογής πληροφοριών από πολλές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν και αφορούν στην περίοδο 1950-2006, όσον αφορά στις ακραίες θερμοκρασίες στην Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο. Με την ανασκόπηση αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατανομή και την εξέλιξη αυτών στο πέρας του χρόνου, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες, καθώς επηρεάζουν άμεσα την περιοχή και σχετίζονται με τη αποδεδειγμένη κλιματική αλλαγή.  
   Θα προσδιοριστεί πώς ορίζονται τα φαινόμενα ακραίων θερμοκρασιών, πώς συντελέσθηκε η συλλογή δεδομένων, η επεξεργασία αυτών, θα αναλυθούν και θα σχολιασθούν τα αποτελέσματα των ερευνών, παρέχοντας ένα γενικό συμπέρασμα για την κατανομή των ακραίων θερμοκρασιών στον Ελλαδικό χώρο και στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
Λέξεις κλειδιά: Ακραίες θερμοκρασίες, Ελλάδα, Μεσόγειος

   An attempt is made to collect information from numerous studies that have taken place in the past regarding the time period between 1950-2006, for extreme temperature phenomena in Greece and the Eastern Mediterranean. By reviewing these, a more complete picture of their distribution and evolution is possible, providing important information, as they are directly affecting these areas and are associated with the proven climate change that takes place.
   In this study extreme temperatures, the way the data are collected and processed are defined, and there will be an analysis and commenting on the results of the surveys conducted, giving a general conclusion on the distribution of extreme temperatures in Greece and the Eastern Mediterranean area.
Key words: Extreme temperatures, Greece, Mediterranean

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Ζερεφός Χ. (Συντονιστής της ΕΜΕΚΑ και της παρούσας έκδοσης) (2011). «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής», Τράπεζα της Ελλάδoς,

σσ.30, 31, 35, 59, 64-67, 78, 85-89, 91, 92.

Κυριαννάκη Ι. (2006). «ΦΥΣΙΚΑ & ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Παράρτημα Χανιών, Τμήμα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Πτυχιακή Εργασία. Χανιά, σσ.12, 13, 51, 52, 67.

Κωστοπούλου E., Μπερτσουκλή M. και Κίζος Α. (2015). «Εκτίμηση μελλοντικών κλιματικών αλλαγών με υπολογισμό κλιματικών δεικτών στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου». Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα.

Μαριολόπουλος Η. Γ. (1938). «Το Κλίµα της Ελλάδος». Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας. Δημοσίευμα , αρ. 7.

Μαριολόπουλος Η. Γ. (1982). «Επιτοµή του Κλίµατος της Ελλάδος». ΚΕΦΑΚ Ακαδηµίας Αθηνών.

ΣΙΑΔΗΜΑ Μ., ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ Α. (2009). «Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ, ΘΥΕΛΛΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΤΛ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ». ΤΕΙ Καλαμάτας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. Πτυχιακή Εργασία. Καλαμάτα, σσ.93.

Ξενόγλωσση

Alpert P., Krichak S.O., Shafir H., Haim D., Osetinsky Ι. (2008). «Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the E. Mediterranean». Global and Planetary Change 63 (2008) 163–170, pp. 163-166, 170.

BALDI M., DALU G., MARACCHI G., PASQUI M., CESARONE F. (2006) «HEAT WAVES IN THE MEDITERRANEAN: A LOCAL FEATURE OR A LARGER-SCALE EFFECT?» INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, Int. J. Climatol. 26: 1477–1487 (2006), DOI: 10.1002/joc.1389. Institute of Biometeorology, IBIMET – CNR, Via dei Taurini, 19-00185 Rome, Italy, pp. 1478-1483, 1485.

Bartzokas A., Houssos E. E. (2005). «EXTREME TEMPERATURE EVENTS IN NW GREECE». Proceedings of the 10th Int. Conf. on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes. Laboratory of Meteorology, Department of Physics, University of Ioannina, Greece.

Cardil A., Molina D. M., Kobziar L. N. (2014). «Extreme temperature days and their potential impacts on southern Europe». Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 3005–3014, 2014, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/14/3005/2014/, doi:10.5194/nhess-14-3005-2014, pp.3006-3010, 3012.

Coumou D, Robinson A. (2013). «Historic and future increase in the global land area affected by monthly heat extremes». ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, Environ. Res. Lett. 8 (2013) 034018 (6pp), doi:10.1088/1748-9326/8/3/034018.

Dankers R., Hiederer R. (2008). «Extreme Temperatures and Precipitation in Europe: Analysis of a High-Resolution Climate Change Scenario». JCR Scientific and Technical Reports. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, pp.1, 5, 7, 20-22, 24, 25, 31-35, 39, 40, 57, 61.

Diaz H. F., Murnane R. J. (2008). «Climate extremes and society». Published by Cambridge University Press. Cambridge University Press 2008. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535840.

Diffenbaugh N. S., Pal J. S., Giorgi F., Gao X. (2007). «Heat stress intensification in the Mediterranean climate change hotspot». GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34, L11706, doi:10.1029/2007GL030000, 2007.

Efthymiadis D., Goodess C. M., Jones P. D. (2011). «Trends in Mediterranean gridded temperature extremes and large-scale circulation influences». Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2199–2214, 2011, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/11/2199/2011/, doi:10.5194/nhess-11-2199-2011.

Feidas H., Makrogiannis T., Bora-Senta E., (2004). «Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955–2001». Theor. Appl. Climatol. 79, 185–208 (2004), DOI 10.1007/s00704-004-0064-5.

Fisher R., Tippett L. (1928). «Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample». Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol 24, 180-190.

Flocas A. A., Angouridakis V. E. (1978). «Extreme Values Analysis of Air Temperature Over Greece». Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B, 27, 47-57 (1979). Institute of Meteorology and Climatology, University of Thessaloniki, Greece.

Founda D., Giannakopoulos C. (2009). «The exceptionally hot summer of 2007 in Athens, Greece — A typical summer in the future climate?». Global and Planetary Change 67 (2009) 227–236. National Observatory of Athens, Institute for Environmental Research and Sustainable Development. I. Metaxa & V. Pavlou Str., Penteli, GR-15236, Athens, Greece.

GILES B. D., FLOCAS A. A. (1984). «AIR TEMPERATURE VARIATIONS IN GREECE. PART 1. PERSISTENCE, TREND, AND FLUCTUATIONS». International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.3370040508.

Giorgi F., Lionello P. (2008). «Climate change projections for the Mediterranean region». Global and Planetary Change, Volume 63, Issues 2–3, September 2008, Pages 90-104, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2007.09.005.

Goubanova K., Li L. (2006). «Extremes in temperature and precipitation around the Mediterranean basin in an ensemble of future climate scenario simulations». Global and Planetary Change 57 (2007) 27–42. Laboratoire de Météorologie Dynamique, LMD/IPSL/CNRS/UPMC, Paris, France.

Hertig E., Seubert S., Jacobeit J. (2010). «Temperature extremes in the Mediterranean area: trends in the past and assessments for the future». Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 2039–2050, 2010, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/2039/2010/ , doi:10.5194/nhess-10-2039-2010. Institute for Geography, University of Augsburg, Germany.

Kioutsioukis I., Melas D., Zerefos C. (2010). «Statistical assessment of changes in climate extremes over Greece (1955–2002)». INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, Int. J. Climatol. 30: 1723–1737 (2010), DOI: 10.1002/joc.2030.

Kostopoulou E., Jones P. D. (2005). «Assessment of climate extremes in the Eastern Mediterranean». Meteorol. Atmos. Phys. 89, 69–85 (2005), DOI 10.1007/s00703-005-0122-2. Climatic Research Unit, University of East Anglia, UK.

Kuglitsch F. G., Toreti Α., Xoplaki Ε., Della-Marta P. M., Luterbacher J., Wanner H. (2009). «Homogenization of daily maximum temperature series in the Mediterranean». JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 114, D15108, doi:10.1029/2008JD011606, 2009.

Kuglitsch F. G., Toreti A., Xoplaki E., Della-Marta P. M., Zerefos C. S., Türkeş M., Luterbacher J. (2010). «Heat wave changes in the eastern Mediterranean since 1960». GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L04802, doi:10.1029/2009GL041841, 2010.

Maheras, P., Flokas, H., Tolika, K., Anagnostopoulou, C., Vafiadis M. (2006). «Circulation types and extreme temperature changes in Greece». CLIMATE RESEARCH, Clim Res, Vol. 30: 161-174, 2006, DOI: 10.3354/cr030161.

Maheras, P., Patrikas, I., Karacostas, T., Anagnostopoulou, C. (2000). «Automatic classification of circulation types in Greece: methodology, description, frequency, variability and trend analysis». Theoretical and Applied Climatology December 2000, Volume 67, Issue 3–4, pp. 205–223 DOI: https://doi.org/10.1007/s007040070010.

Gerald Μ., Tebaldi C. (2004). «More Intense, More Frequent, and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century». Vol. 305, Issue 5686, pp. 994-997

DOI: 10.1126/science.1098704.

Nastos P.T., Kapsomenakis J. (2014). «Regional climate model simulations of extreme air temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate?». Atmospheric Research 152 (2015) 43–60, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.02.005.

PHILANDRAS C.M., NASTOS P.T., REPAPIS C.C. (2008). «AIR TEMPERATURE VARIABILITY AND TRENDS OVER GREECE». Global NEST Journal, Vol 10, No 2, pp 273-285, 2008.

Proedrou M., Theoharatos G., Cartalis C. (1997). «Variations and Trends in Annual and Seasonal Air Temperatures in Greece Determined from Ground and Satellite Measurements». Theor. Appl. Climatol. 57, 65-78 (1997), DOI: https://doi.org/10.1007/BF00867977. Department of Applied Physics, University of Athens, Athens, Greece.

Robinson P. J. (2001). «On the Definition of a Heat Wave». Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina. https://doi.org/10.1175/1520-0450(2001)040<0762:OTDOAH>2.0.CO;2.

Sánchez E., Gallardo C., Gaertner M. A., Arribas A. , Castro M. (2004). «Future climate extreme events in the Mediterranean simulated by a regional climate model: a first approach». Global and Planetary Change 44 (2004) 163–180, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2004.06.010. Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Toledo, Spain.

Liang S., Li X., Wang J. (2012). «Urban Heat Island Effects». Advanced Remote Sensing, 24.2.3.

Varfi M. S., Karacostas T. S., Makrogiannis T. J., Flocas A. A. (2009). «Characteristics of the extreme warm and cold days over Greece». Adv. Geosci., 20, 45–50, 2009,

www.adv-geosci.net/20/45/2009, https://doi.org/10.5194/adgeo-20-45-2009. Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Xoplaki E., González-Rouco J. F., Luterbacher J., Wanner H. (2003). «Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs». Climate Dynamics, Volume 20, Issue 7-8, pp. 723-739 (2003).

DOI:

1007/s00382-003-0304-x.

Ηλεκτρονικές πηγές

https://archive.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/088.htm

https://www.britannica.com/science/heat-wave-meteorology

https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula#Climate


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.