[Εξώφυλλο]

Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη σε αμέθυστους από την Ελλάδα με μικροσκοπία, ρευστά εγκλείσματα και FTIR = Mineralogical and geochemical study of amethysts from Greece with microscopy, fluid inclusions and FTIR.

Δέσποινα Εκλεμέ

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αφορά τη ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη των αμέθυστων από περιοχές της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά στις φυσικές ιδιότητες των ορυκτών και πιο συγκεκριμένα του αμέθυστου, στις μεθόδους αναγνώρισης του αμέθυστου από άλλα ορυκτά, στο διαχωρισμό φυσικού και συνθετικού αμέθυστου και στα ρευστά εγκλείσματα που παρατηρούνται στα δείγματα από περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, αναφέρονται τα σημαντικότερα κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.

The present diploma thesis deals with the mineralogical and geochemical study of amethysts from Greece. Special reference is made to the physical properties of minerals, specifically of the amethyst, to the methods of identifying amethyst from other minerals, the distinguish of natural from synthetic amethysts and to the fluid inclusions observed in samples from occurrences in Macedonia and Thrace. Finally, the most important deposits worldwide and also in Greece are mentioned.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γ. Χριστοφίδης και Τ. Σολδάτος (2008). Ορυκτοδιαγνωστική (Εργαστηριακές σημειώσεις).

Μέλφος Β. (2000). Σημειώσεις στο μάθημα «Γεμμολογία-Πολύτιμοι λίθοι», για τους σπουδαστές του Πολιτιστικού ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, σελ. 87

Μέλφος Β. (2005). Μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων σε αμέθυστους από περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης: Κ. Νευροκόπι, Σαπές, Σουφλί.

Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας, Θεσσαλονίκη, 219-228

.Ορφέα περί λίθων (1992). σελ 97

Antoinette L., Matlins, Antonio C. Bonanno (1999) Αναγνώριση πολύτιμων λίθων.

Maneta V., Voudouris P., (2010) Quartz megacrysts in Greece: mineralogy and environmetn of formation.

Panagiotis Voudouris, Vasilios Melfos, Athanasios Karerinopoulos, (2006)Precious stones in Greece: mineralogy and geological environment of formation.

Randive, Kirtikumar & Hari, K.R. & Dora, M.L. & Malpe, D.B. & Bhondwe, Abhijeet. (2014). Study of Fluid Inclusions: Methods, Techniques and

Applications. Gondwana Geological Magazine. 291. 19-28.

S. Karampelas, E. Fritsch, T.Zorba, K. M. Paraskevopoulos and S. Sklavounos (2005). Distinguishing natural from synthetic amethyst: the presence and shape of the 3595 cm-1 peak.

S. Karampelas, E. Fritsch, T.Zorba, K. M. Paraskevopoulos and S. Sklavounos (2007). An update in the separation of natural from synthetic amethysts.

V. Breskovska and M. Tarkian (1993). Mineralogy and Fluid Inclusion Study of Polymetallic Veins in the Madjarovo Ore Field, Eastern Rhodope, Bulgaria

Voudouris et al.,(2007) Serifos island, Aegean Sea/Greece: a worldwide unique mineralogical and petrological geotope.

http://jewerlysupplier.com/2_amethyst/amethyst_geography.html

http://www.sbgeo.org.br/tese_sp_04.html

http://nrmima.nrm.se//imalist.htm

http://www.macsopals.com/opal-guide/opal-doublets-triplets/

Εικόνες

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/loupes-and-magnifiers/gem-a-10x-re-chargeable-led-loupe.html

ttps://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/loupes-and-magnifiers/gem-a-10x-re-chargeable-led-loupe.html

https://www.gia.edu/gems-gemology/fall-2014-introduction-pleochroism-faceted-gems

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/spectroscopes-and-dichroscopes/gem-a-wide-view-calcite-dichroscope.html

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/spectroscopes-and-dichroscopes/gem-a-wide-view-calcite-dichroscope.html

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/polariscopes/gem-a-table-polariscope.html

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/microscopes/gem-a-led-zoom-microscope.html

https://shop.gem-a.com/gemmological-instruments/spectroscopes-and-dichroscopes/gem-a-chelsea-colour-filter.html

https://www.mindat.org/photo-173935.html

https://www.mindat.org/photo-266098.html

https://www.mindat.org/photo-31333.html

https://www.mindat.org/photo-31080.html

https://www.mindat.org/photo-263079.html

https://www.mindat.org/photo-150665.html

https://www.mindat.org/photo-408352.html

https://www.mindat.org/photo-638190.html

https://www.mindat.org/photo-423222.html

https://www.mindat.org/photo-423281.html

https://www.mindat.org/photo-510356.html

https://www.mindat.org/photo-87073.html

https://www.mindat.org/photo-175059.html

https://www.mindat.org/photo-102474.html

https://www.mindat.org/photo-216523.html

https://www.mindat.org/photo-119730.html

https://www.mindat.org/photo-65540.html

https://www.mindat.org/photo-886555.html

https://www.mindat.org/photo-830060.html

https://www.mindat.org/photo-262222.html

https://www.mindat.org/photo-148497.html

https://www.mindat.org/photo-31333.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.