[Εξώφυλλο]

Μαγματικά κοιτάσματα σουλφιδίων Ni-Cu-Co-(PGE) = Magmatic Ni-Cu-Co-(PGE) sulfide deposits.

Άγγελος Γ. Γκάτσος

Περίληψη


Τα μαγματικά κοιτάσματα σουλφιδίων Ni-Cu-(PGE) σχηματίζονται όταν μανδυακό βασικό και υπερβασικό μάγμα γίνεται κορεσμένο σε σουλφίδια και απομονώνει το μη μιγνυόμενο τήγμα σουλφιδίων, κατά την αλληλεπίδραση του μάγματος με τον φλοιό.    Τα σημαντικότερα μαγματικα κοιτάσματα Ni-Cu-(PGE) είναι: (1) το κοίτασμα του Noril’sk στην Σιβηρία, (2)το κοίτασμα Voisey’s Bay στον Καναδά, (3)το κοίτασμα Jinchuan στην Κίνα, (4) το σύμπλεγμα Duluth στην Μινεσσότα των ΗΠΑ, (5)το Sudbury στον Καναδά. Καθένα από αυτά θεωρείται σημαντικό λόγω των γεωλογικών και γεωτεκτονικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, αλλά και λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, καθώς ο όγκος του μεταλλεύματος τους επιτρέπει την εκμετάλλευσή τους. Όσον αφορά τα πετρώματα ξενιστές των κοιτασμάτων, με εξαίρεση το κοίτασμα του Sudbury, το οποίο σχηματίστηκε από πρόσκρουση μετεωρίτη, τα μαγματικά κοιτάσματα Ni-Cu-(PGE) έχουν σαν ξενιστές έναν μεγάλο φάσμα ολιβινικών μανδυακών πετρωμάτων σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: κοματίτες, κοματιτικοί βασάλτες, δολερίτες, αλκαλι-βασαλτες, αλκαλι-πικρίτες.

Magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits form when mafic and ultramafic magmas derived from the mantle, become saturated in sulfide and segregate immiscible sulfide liquid, this usually happens after the interaction of the magma with the crustal rock  The most important magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in the world are; (1) Noril’sk deposit in Russia, (2)Voisey’s Bay deposit in Canada, (3) Jinchuan deposit in China, (4)Duluth complex in Minnesota, USA, (5) Sudbury deposit in Canada. Those aforementioned are considered the most important due to their geological and geotectonic setting, but also due to the economic interest they represent, since the volume of their ores allows for their economic extraction.   The host units of the deposits of magmatic Ni-Cu-(PGE), excluding the Sudbury deposit which is an impact melt, constitute a wide range of olivine mantle-derived rocks such as; komatite, komatitic basalt, dolerite, alkali-picrite, alkali-basalt.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Naldrett, A. J. (1999). World-class Ni-Cu-PGE deposits: key factors in their genesis. Mineralium deposita, 34(3), 227-240.

Arndt, N., Lesher, C. M., & Czamanske, G. K. (2005). Mantle-derived magmas and magmatic Ni-Cu-(PGE) deposits.

Naldrett, A. J. (1997). Key factors in the genesis of Noril'sk, Sudbury, Jinchuan, Voisey's Bay and other world‐class Ni‐Cu‐PGE deposits: Implications for exploration. Australian Journal of Earth Sciences, 44(3), 283-315.

Lightfoot, P. C., & Keays, R. R. (2005). Siderophile and chalcophile metal variations in flood basalts from the Siberian trap, Noril’sk region: Implications for the origin of the Ni-Cu-PGE sulfide ores. Economic Geology, 100(3), 439-462.

Keays, R. R., & Lightfoot, P. C. (2004). Formation of Ni–Cu–platinum group element sulfide mineralization in the Sudbury impact melt sheet. Mineralogy and Petrology, 82(3-4), 217-258.

Chai, G., & Naldrett, A. J. (1992). Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, northwest China. Economic Geology, 87(6), 1475-1495.

Begg, G. C., Hronsky, J. A., Arndt, N. T., Griffin, W. L., O’Reilly, S. Y., & Hayward, N. (2010). Lithospheric, cratonic, and geodynamic setting of Ni-Cu-PGE sulfide deposits. Economic geology, 105(6), 1057-1070.

Rajamani, V., & Naldrett, A. J. (1978). Partitioning of Fe, Co, Ni, and Cu between sulfide liquid and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits. Economic Geology, 73(1), 82-93.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.