[Εξώφυλλο]

Basic Mud Logging and Mud Properties.

Νικόλαος Α. Αστεριάδης

Περίληψη


Σκοπός: Περιγραφή βασικών εννοιών που αφορούν, γενικότερα, τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και ειδικότερα τις ιδιότητες των ρευστών διάτρησης αλλά και την υπηρεσία mud logging (διαγραφίες πολφού λάσπης).
        Γίνεται μία ομαλή μετάβαση από τις γενικές αρχές κυκλοφορίας των ρευστών σε μία γεώτρηση φτάνοντας στον τρόπο με τον οποίο ακολουθείται η μελέτη στην καμπίνα Mud log της εξέδρας και εν τέλει δίδονται παραδείγματα,
        αποτελέσματα και εκθέσεις πραγματικών γεωτρήσεων.
        Υπεύθυνος για την συγγραφή και εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας ήταν ο καθηγητής Γεωργακόπουλος Ανδρέας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Λέξεις κλειδιά: mud properties, mud logging, ρευστά διάτρησης
        
        The goal of this thesis is to describe the basic concepts of oil and gas rigs and particularly the properties of drilling fluids and the mud logging service. Starting out with the general principles of the mud circulation
        system and reaching to the point of how the mud logging service is being done in the mud log cabin of the oil rig. Lastly  some specific examples of real mud logs and rig logs are given.
        The man in charge for completing my thesis was Professor Andreas Georgakopoulos.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


PetroServices GmbH Training Centre, “Basic Mud Logging Guide”, Version 2.0.

Καθ. Ανδρέας Γεωργακόπουλος, “Κοιτασματολογία Πετρελαίου”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo760e/shmeiwseis.htm

United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, Oil and Gas Well Drilling and Servicing eTool, Drilling, Tripping Out/In.

https://www.osha.gov/SLTC/etools/oilandgas/drilling/trippingout_in.html

Schlumberger, Oilfield Glossary, leakoff test.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/l/leakoff_test.aspx

PetroWiki, Mud logging, 2015.

https://petrowiki.org/Mud_logging#cite_ref-r1_1-0

Schlumberger, Oilfield Glossary, flocculation.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/flocculation.aspx

Microscope World, Mud Logging Microscopes, 2014.

http://blog.microscopeworld.com/2014/12/mud-logging-microscopes.html

Rahul Rawat, Drilling Mud Weight, Petroleumroughnecks, Petroleum Engineering-Drilling Basics and calculations-Oil Economic-Oil field Calculation-Hole Problem, 2017.

https://petroleumroughnecks.wordpress.com/2017/06/30/drilling-mud-weight/

AAPG Wiki, Drilling Fluid, 2019.

https://wiki.aapg.org/Drilling_fluid

Rahul Rawat, Fluid viscosity, Petroleumroughnecks, Petroleum Engineering-Drilling Basics and calculations-Oil Economic-Oil field Calculation-Hole Problem, 2017.

https://petroleumroughnecks.wordpress.com/2017/07/01/fluid-viscosity/

Presmarymethuen.org, Βασική διαφορά μεταξύ του ιξώδους και του πλαστικού ιξώδους.

https://presmarymethuen.org/el/dictionary/what-is-basic-difference-between-viscosity-and-plastic-viscosity/

Rahul Rawat, yield point and Gel strength, Petroleumroughnecks, Petroleum Engineering-Drilling Basics and calculations-Oil Economic-Oil field Calculation-Hole Problem, 2017.

https://petroleumroughnecks.wordpress.com/2017/07/02/yield-point-and-gel-strength/

Schlumberger, Oilfield Glossary, gel strength.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/g/gel_strength.aspx

Schlumberger, Oilfield Glossary, mudcake & formation damage, from Wikipedia, 2015.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mud_cake_(oil_and_gas)

PetroWiki, Glossary: Mud cake, 2013.

https://petrowiki.org/Glossary:Mud_cake

Eritia, Filtration, Wall Building, and Resistivity of Drilling Fluid, 2017.

https://drillingfluid.org/drilling-fluids-handbook/filtration-wall-building-resistivity-drlling-fluid.html

RAHA Gilsonite Co, Gilsonite in Drilling Fluids, Drilling Fluids.

http://gilsoniteco.com/drilling-fluids/

Schlumberger, Oilfield Glossary, fluid loss.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/f/fluid_loss.aspx

fann Instruments Company, Sand Content Test Kit.

https://www.fann.com/fann/products/drilling-fluids-testing/sand-content.html

Harris, Daniel C. Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Company, 2007. ISBN 0-7167-7041-5, Calmagite, Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Calmagite#cite_ref-1

Hach, CalVer 2 Calcium Indicator Powder Pillows, pk/100.

https://www.hach.com/calver-2-calcium-indicator-powder-pillows-pk-100/product?id=7640190189

Schlumberger, Oilfield Glossary, make up water.

https://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/m/make_up_water.aspx

Meriam-Webster Dictionary, Fluoroscopy, Encyclopedia Britannica Online, 2015.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroscopy#cite_note-1

“What is Data Engineering: Explaining the Data Pipeline, Data Warehouse, and Data Engineer Role”, altexsoft, 2019.

https://www.altexsoft.com/blog/datascience/what-is-data-engineering-explaining-data-pipeline-data-warehouse-and-data-engineer-role/

P.W. Purcell “Chapter 16 Mud Logging” pp. 347-354 in L.W. Leroy, D.O. Leroy, and J.W. Raese, editors, 1977, Subsurface Geology, Colorado School of Mines, Golden, 941 pp. ISBN 0-918062-00-4.

Alun Whittaker, Methods in Exploration, Chapter Mudlogging: equipment, services, and personnel, from AAPG Wiki.

https://wiki.aapg.org/Mudlogging:_equipment,_services,_and_personnel

https://feet-to-meters.appspot.com/

Helga de Wall, Fig 4, Principles of the lag time calculation.

https://www.researchgate.net/figure/Principles-of-the-lag-time-calculation_fig50_262003381

Deanna Haunsperger and Stephen Kennedy Editors, “The Edge of the Universe, Celebrating Ten Years of Math Horizons”, 2017.

https://books.google.gr/books?id=I9oVP8TlyqIC&pg=PA70&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

KMI Zeolite, Mesh to micron conversion chart.

https://www.kmizeolite.com/mesh-chart/

Δρ. Αβραμίδης Παύλος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, “Ιζηματολογία”.

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/GEO337/

Ugur Ulusoy, Fig 1, The classification by roundness and sphericity in the microscope evaluation of particles (modified from Krumbein), 2019.

https://www.researchgate.net/figure/The-classification-by-roundness-and-sphericity-in-the-microscopic-evaluation-of-particles_fig1_335105613

https://munsell.com/

Ulusoy, Ugur. (2019). Quantifying of particle shape differences of differently milled barite using a novel technique: Dynamic image analysis. Materialia. 8. 100434. 10.1016/j.mtla.2019.100434.

Mohamed El Ghali, GEOLOGY 3000, Al Fateh University, “Classification of porosity morphologically catenary”, 2016.

https://www.coursehero.com/file/p56i3ne/Classification-Of-Porosity-Morphologically-Catenary-pore-Cul-de-sac-pore-Closed/

Fisher Scientific, Evaporating Dishes.

https://www.fishersci.com/us/en/browse/90111020/evaporating-dishes

John Dolson, “Understanding Oil and Gas Shows and Seals in the search for Hydrocarbons”, Chapter: Drilling, Mud-Logging, Wireline Logs and Cores, 2016.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-29710-1_3

Mudgineer, Mud log with corrected d-exponent trending into pressure, 2004.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mud_Log_cDExp1.jpg

DHI Services, Mud Log report from Wister 12-27, Niland, Ca, USA, Engineers: Tim Jayne and Terry Crowson, 2010.

https://gdr.openei.org/files/904/wister%2012-27%20composite%20log.pdf

Sneetsher Crispy, Oilfield Abbreviation List, “A list of Oilfield Terms Abbreviations (Most of the time used in the rig)”, 2008.

https://www.scribd.com/document/3470294/Oilfield-Abbreviation-List#download

https://petrowiki.org/images/5/5c/Vol5_Page_0359_Image_0001.png

Oilfield Team, Shale shakers and gas cutting, 2017.

https://oilfieldteam.com/en/a/learning/Shale-shakers-and-gas-cutting


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.