[Εξώφυλλο]

Διαδικασία επιβεβαίωσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων = Hydrocarbon deposit appraisal process.

Φίλιππος Χρήστος Σαρχώσης

Περίληψη


Κατά την έρευνα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, το πρώτο εργαλείο που θα δώσει μια πρώτη εικόνα του υπεδάφους, της στρωματογραφίας καθώς  και των πιθανών παγίδων είναι γεωφυσικές μέθοδοι, κυρίως η σεισμική έρευνα.
Μέσω των δεδομένων που θα συλλεχθούν, δημιουργούνται χάρτες του υπεδάφους, τομές, τρισδιάστατα μοντέλα αλλά και 4-D μοντέλα.
Το δεύτερο εργαλείο είναι οι γεωτρήσεις. Ακόμα, με την χρήση δοκιμών μέσα στη γεώτρηση είναι δυνατός ο προσδιορισμός ιδιοτήτων των πετρωμάτων.
Στο στάδιο της Επιβεβαίωσης, εκτιμάται η οικονομική απόδοση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και αν αυτή είναι βιώσιμη, καθώς και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων θέσεων για γεωτρήσεις εκμετάλλευσης.
Δημιουργούνται εκ νέου χάρτες της περιοχής υπό εκμετάλλευση καθώς και τρισδιάστατα μοντέλα.
Τέλος, κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων γίνεται χρήση πιθανολογικών μεθόδων πάνω στα δεδομένα που αποκτήθηκαν, με στόχο να επιβεβαιωθεί πως οι ποσότητες που θα αντληθούν είναι περισσότερες από τις βεβαιωμένες.
Λέξεις κλειδιά: Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων, γεωφυσικές μέθοδοι, γεωτρήσεις, διαγραφίες, επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, τρισδιάστατα μοντέλα

During hydrocarbon exploration, the first investigations are surveys of the topography followed by the use of seismic techniques to obtain a subsurface image.
Seismic surveys offer better visualization of possible structures that may trap fluids. Using the data collected maps of the subsurface, incisions, 3-D and 4-D models can be created.
The second tool is borehole drilling. By performing tests inside the borehole, it is possible to define the properties of the subsurface rocks.
During the appraisal stage, the economic efficiency of an investment in the development of a hydrocarbon field is estimated. Then, production wells can be positioned and drilled. Maps of the area and 3-D models are created anew.
Correlation-based probabilistic methodologies for aggregating hydrocarbon reserves of conventional resources are also used.
Keywords: Hydrocarbon deposits, geophysical methods, borehole drilling, well logs, appraisal drilling, 3-D models

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γεωργακόπουλος Α. Κοιτασματολογία Πετρελαίου

Gluyas J. G., & Swarbrick R. (2006). Petroleum Geoscience (3rd edition). Blackwell Publishing

Gad S. (2005). Petroleum Hydrocarbons. Elsevier

American Completion Tools. Drill Stem Test Tools. Ανάκτηση από https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiosYqbvqrsAhUj0uAKHf_LDMAQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Famericancompletiontools.com%2Ftest%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2F37-DRILL-STEM-TOOLS-1.pdf&usg=AOvVaw3leYSuZ2zK3wY6p6

Society of Petroleum Engineers (2001). Guidelines for the Evaluation of Petroleum Reserves and Resources - A Supplement to the SPE/WPC Petroleum

Reserves Definitions and the SPE/WPC/AAPG Petroleum Resources Definitions. Society of Petroleum Engineers

Serra O. (1984). Fundamentals of well-log interpretation (3rd edition). Elsevier

Fundamentals of Petroleum Geology. Ανάκτηση από https://coek.info/pdf-fundamentals-of-petroleum-geology-.html

Drill Stem Testing Tools – American Completion Tools

Navarette Μ., Chorn L., Maucec M. (2013). A Holistic Approach to the Appraisal Stage of Shale Gas Resources. Society of Petroleum Engineers


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.