[Εξώφυλλο]

Κοιτάσματα Νικελίου στην Ελλάδα = Nickel deposits in Greece.

Πέτρος Νικόλαος Βρακάς

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά την χειμερινή περίοδο έτους 2020-2021,στα πλαίσια των προπτυχιακών μου σπουδών υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλειο Μέλφο. Η διπλωματική εργασία με θέμα «Τα κοιτάσματα Νικελίου στην Ελλάδα» έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει περιοχές της Ελλάδας που έχουν μελετηθεί και έχουν βρεθεί σημαντικά αποθέματα νικελίου. Πρόκειται για περιοχές που προβάλλουν ένα τμήμα του ορυκτό πλούτου της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Βασίλειο Μέλφο για την ανάθεση ενός τόσο σημαντικού θέματος αλλά και για την πολύτιμη καθοδήγηση στη διπλωματική μου εργασία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, που με στήριξε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών.

The present thesis focuses on the nickel deposits of Greece. Nickel is the 5 th most common element on Earth. Due to its unique physicochemical characteristics, it has a great value and numerous applications. It is an essential metal in stainless steel production. Moreover, nickel is found in many ore types, such as sulfide (currently the largest source of nickel in the world), laterite and sedimentary nickel deposits. Overall the most significant areas in Greece, with large nickel reserves, which are currently mined, are found in Lokris, in Evia and in Kastoria. The exploitation is carried out by LARCO. Various geological, mineralogical, and geochemical studies have been carried out in these mining centers and contribute in the extraction of these ores. Also, other areas with significant nickel reserves that have been studied are in Edessa, Vermio, Grevena and Parnitha.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.