Εξώφυλλο

Ecological deiversity of pliocene to pleistocene palearctic Cercopithecids (primates, mammalia) : evidence from dental tissue = Οικολογική διαφοροποίηση των πλειοκαιβικών εως πλειστοκαινοκών παλαιοαρκτικών Κερκοπιθήκων (primates, mammalia) : τεκμήρια από οδοντικούς ιστούς.

Chris Alexander Apostolos Plastiras

Περίληψη


The aim of the present work is to explore the ecological diversity of the Plio-Pleistocene cercopithecids of Europe, by analyzing their dietary ecology, which will contribute to the knowledge of the evolution of Cercopithecidae in the area of European region during the studied time period. This was achieved by using the combined application of two methodologies: dental topographic - enamel thickness analysis and dental microwear texture analysis. The study is focused on four fossil taxa, Mesopithecus monspessulanus, Dolichopithecus, Paradolichopithecus and Macaca, and the studied fossil material derives from several institutional and museum collections across Europe. The results of this work are expected to increase the overall amount of information regarding the ecological background of the fossil Cercopithecidae from Europe, and further contribute to the better understanding of how ecological processes such as interspecific competition for space and resources may have influenced the evolution of this primate family in this geographic region. All these are expected to fuel more researchers to investigate the potential effects of these ecological interactions in past and present day primate habitats.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της οικολογίας των κερκοπιθήκων του Πλειοκαίνου και Πλειστοκαίνου του Ευρωπαϊκού χώρου, αναλύοντας την διατροφική τους οικολογία, η οποία θα συμβάλει στη γνώηση της εξέλιξης των Cercopithecidae στην περιοχή της Ευρώπης κατά την χρονική περίοδο μελέτης.Αυτό επιτεύχθηκε με τη συνδυαστική χρήση δύο μεθοδολογιών: οδοντική τοπογραφία - ανάλυση πάχους αδαμαντίνης και ανάλυση υφής μικροτριβής (DMTA). Η μελέτη επικεντρώνεταί σε απολιθωμένο οδοντικό υλικό που βρίσκεται σε διάφορες συλλογές μουσείων και πανεπιστημιών της Ευρώπης, από το Mesopithecus monspessulanus που ανήκει στο απολιθωμένο γένος Mesopithecus, και απολιθωμένους αντιπροσώπους των γενών Dolichopithecus, Paradolichopithecus και Macaca. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας αναμένεται να αυξήσουν την πληθώρα πληροφοριών όσων αφορά το οικολογικό υπόβαθρο των απολιθωμένων αντιπρόσωπων της οικογένειας Cercopithecidae του Ευρωπαϊκού χώρου. Επιπλέον, συμβάλλουν περαιτέρω στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οικολογικές διαδικασίες, όπως ο ανταγωνισμός για χώρο και διατροφικούς πόρους, έχουν επηρεάσει την εξέλιξη αυτής της οικογένειας πρωτευόντων στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή την χρονική περίοδο μελέτης. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να τροφοδοτήσουν περισσότερους ερευνητές στο μέλλον να διερευνήσουν πιθανές επιπτώσεις αυτών των οικολογικών αλληλεπιδράσεων σε κοινωνίες πρωτευόντων σήμερα αλλά και στο παρελθόν


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abbate, E., Sagri, M., 2012. Early to Middle Pleistocene Homo dispersals from Africa to Eurasia: Geological, climatic and environmental constraints. Quat. Int. 267, 3–19.

Abbazzi, L., Angelone, C., Arca, M., Barisone, G., Bedetti, C., Delfino, M., Kotsakis, T., Marcolini, F., Palombo, M.R., Pavia, M., Piras, P., Rook, L., Torre, D., Tuveri, C.,

Valli, A.M.F., Wilkens, B., 2004. Plio-Pleistocene fossil vertebrates of Monte Tuttavista (Orosei, Eastern Sardinia, Italy), an overview. Riv. Ital. di Paleontol. e Stratigr. 110, 681–706.

Abbazzi, L., Delfino, M., Gallai, G., Trebini, L., Rook, L., 2008. New data on the vertebrate assemblage of Fiume Santo (north-west Sardinia, Italy), and overview on the Late Miocene Tusco-Sardinian palaeobioprovince. Palaeontology. 51, 425–451.

Abrams, P., 1983. The Theory of Limiting Similarity. Annu. Rev. Ecol. Syst. 14, 359–376.

Abrams, P.A., Rueffler, C., 2009. Coexistence and limiting similarity of consumer species competing for a linear array of resources. Ecology. 90, 812–822.

Abu, K., 2018. Activity patterns and feeding ecology of the gelada baboon (Theropithecus gelada arsi) and human-gelada conflicts in Amigna, eastern Arsi, Ethiopia. Addis Ababa.

Abu, K., Mekonnen, A., Bekele, A., Fashing, P.J., 2018. Diet and activity patterns of Arsi geladas in low-elevation disturbed habitat south of the Rift Valley at Indetu, Ethiopia. Primates. 59, 153–161.

Ackermans, N.L., 2020. The history of mesowear: A review. PeerJ. 8.

Ackermans, N.L., Winkler, D.E., Martin, L.F., Kaiser, T.M., Clauss, M., Hatt, J.M., 2020. Dust and grit matter: Abrasives of different size lead to opposing dental microwear textures in experimentally fed sheep (Ovis aries). J. Exp. Biol. 223.

Agetsuma, N., 1995. Foraging strategies of yakushima macaques (Macaca fuscata yakui). Int. J. Primatol. 15, 595–609.

Agetsuma, N., Nakagawa, N., 1998. Effects of Habitat Differences on Feeding Behaviors of Japanese Monkeys: Comparison Between Yakushima and Kinkazan. Primates. 39, 275–289.

Aguirre, E., Soto, E., 1978. Paradolichopithecus in La Puebla de Valverde, Spain: Cercopithecoidea in European Neogene stratigraphy. J. Hum. Evol. 7, 559–565.

Agusti, J., Antón, M., 2002. Mammoths, sabertooths, and hominids: 65 million years of mammalian evolution in Europe. Columbia University Press.

Agustí, J., Garcés, M., Krijgsman, W., 2006. Evidence for African-Iberian exchanges during the Messinian in the Spanish mammalian record. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 238, 5–14.

Ahsan, M.F., Khan, M.R., 2006. Eco-ethology of the common langur Semnopithecus entellus (Dufresne) in Bangladesh. Univ. J. Zool. Rajshahi Univ. 25, 3–10.

Akosim, C., Joseph, J., Egwumah, P.O., 2010. Assessment of feeding behaviour of baboons (Papio anubis) in Hong Hills Adamawa State, Nigeria. J. Res. For. Wildl. Environ. 2, 60–72.

Alba, D.M., Carlos Calero, J.A., Mancheño, M.Á., Montoya, P., Morales, J., Rook, L., 2011. Fossil remains of Macaca sylvanus florentina (Cocchi, 1872) (Primates, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene of Quibas (Murcia, Spain). J. Hum. Evol. 61, 703–718.

Alba, D. M., Colombero, S., Delfino, M., Martìnez-Navarro, B., Pavia, M., Rook, L., 2014a. A thorny question: The taxonomic identity of the Pirro Nord cervical vertebrae revisited. J. Hum. Evol. 76, 92–106.

Alba, David M., Delson, E., Carnevale, G., Colombero, S., Delfino, M., Giuntelli, P., Pavia, M., Pavia, G., 2014. First joint record of Mesopithecus and cf. Macaca in the Miocene of Europe. J. Hum. Evol. 67, 1–18.

Alba, D. M., Delson, E., Carnevale, G., Colombero, S., Delfino, M., Giuntelli, P., Pavia, M., Pavia, G., 2014b. New cercopithecid remains from Moncucco Torinese and the taxonomic identity of the earliest papionins from Europe [Abstract]. XII Annu. Meet. Eur. Assoc. Vertebr. Palaeontol. 4.

Alba, D.M., Delson, E., Morales, J., Montoya, P., Romero, G., 2018. Macaque remains from the early Pliocene of the Iberian Peninsula. J. Hum. Evol. 123, 141–147.

Alba, D.M., Fortuny, J., Moyà-Solà, S., 2010. Enamel thickness in the middle miocene great apes anoiapithecus, pierolapithecus and dryopithecus. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 277, 2237–2245.

Alba, D.M., Montoya, P., Pina, M., Rook, L., Abella, J., Morales, J., Delson, E., 2015a. First record of Mesopithecus (Cercopithecidae, Colobinae) from the Miocene of the Iberian Peninsula. J. Hum. Evol. 88, 1–14.

Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Madurell, J., Aurell, P., 2008. Dentognathic remains of Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the late early Pleistocene of Terrassa (Catalonia, Spain). J. Hum. Evol. 55, 1160–1163.

Albert, A., Hambuckers, A., Culot, L., Savini, T., Huynen, M.C., 2013a. Frugivory and Seed Dispersal by Northern Pigtailed Macaques (Macaca leonina), in Thailand. Int. J. Primatol. 34, 170–193.

Albert, A., Huynen, M.C., Savini, T., Hambuckers, A., 2013b. Influence of Food Resources on the Ranging Pattern of Northern Pig-tailed Macaques (Macaca leonina). Int. J. Primatol. 34, 696–713.

Allen, K.L., Cooke, S.B., Gonzales, L.A., Kay, R.F., 2015. Dietary inference from upper and lower molar morphology in platyrrhine primates. PLoS One. 10, 1–22.

Anderson, C.M., 1986. Predation and primate evolution. Primates. 27, 15–39.

Andrews, P., 1982. Ecological polarity in primate evolution. Zool. J. Linn. Soc. 74, 233–244.

Andrews, P., Harrison, T., Delson, E., Bernor, R.L., Martin, L.B., 1996. Distribution and Biochronology of European and Southwest Asian Miocene Catarrhines. In: The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas. pp. 168–207.

Angelone, C., Čermák, S., Moncunill-Solé, B., Quintana, J., Tuveri, C., Arca, M., Kotsakis, T., 2018. Systematics and paleobiogeography of Sardolagus obscurus n. gen. n. sp. (Leporidae, Lagomorpha) from the early Pleistocene of Sardinia. J. Paleontol. 92, 506–522.

Anthony, M.R.L., Kay, R.F., 1993. Tooth form and diet in ateline and alouattine primates: reflections on the comparative method. Am. J. Sci. 293 A, 356–382.

Ardito, G., Mottura, A., 1987. An overview of the geographic and chronologic distribution of west European cercopithecoids. Hum. Evol. 2, 29–45.

Arnold, C., Matthews, L.J., Nunn, C.L., 2010. The 10kTrees website: A new online resource for primate phylogeny. Evol. Anthropol. 19, 114–118.

Astaras, C., Krause, S., Mattner, L., Rehse, C., Waltert, M., 2011. Associations between the drill (Mandrillus leucophaeus) and sympatric monkeys in Korup National Park, Cameroon. Am. J. Primatol. 73, 127–134.

Astaras, C., Mühlenberg, M., Waltert, M., 2008. Note on drill (Mandrillus leucophaeus) ecology and conservation status in Korup National Park, Southwest Cameroon. Am. J. Primatol. 70, 306–310.

Astaras, C., Waltert, M., 2010. What does seed handling by the drill tell us about the ecological services of terrestrial cercopithecines in African forests? Anim. Conserv. 13, 568–578.

Ataabadi, M.M., Kaakinen, A., Kunimatsu, Y., Nakaya, H., Orak, Z., Paknia, M., Sakai, T., Salminen, J., Sawada, Y., Sen, S., Suwa, G., Watabe, M., Zaree, G., Zhaoqun, Z., Fortelius, M., 2016. The late Miocene hominoid-bearing site in the Maragheh Formation, Northwest Iran. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 96, 349–371.

Azzaroli, Augusto, 1983. Quaternary mammals and the “end-Villafranchian” dispersal event—a turning point in the history of Eurasia. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 44, 117–139.

Azzaroli, A., 1983. Biogeografia dei mammiferi della Sardegna. Biogeogr. – J. Integr. Biogeogr. 8.

Baines, D.C., Purnell, M.A., Hart, P.J.B., 2014. Tooth microwear formation rate in Gasterosteus aculeatus. J. Fish Biol. 84, 1582–1589.

Baker, W.E., Durand, H.M., 1836. Table of sub-Himalayan fossil genera in the Daduapur collection. J. Asiat. Soc. Bengal. 5, 291–293.

Barrett, A.S., 2005. Foraging ecology of the vervet monkey (Chlorocebus aethiops) in mixed lowveld bushveld and sour lowveld bushveld of the Blydeberg Conservancy, Northern Province, South Africa. University of South Africa.

Bartoli, G., Sarnthein, M., Weinelt, M., Erlenkeuser, H., Garbe-Schönberg, D., Lea, D.W., 2005. Final closure of Panama and the onset of northern hemisphere glaciation. Earth Planet. Sci. Lett. 237, 33–44.

Beaudet, A., Dumoncel, J., Thackeray, J.F., Bruxelles, L., Duployer, B., Tenailleau, C., Bam, L., Hoffman, J., de Beer, F., Braga, J., 2016. Upper third molar internal structural organization and semicircular canal morphology in Plio-Pleistocene South African cercopithecoids. J. Hum. Evol. 95, 104–120.

Belmaker, M., 2010. The presence of a large cercopithecine (cf. Theropithecus sp.) in the ’Ubeidiya formation (Early Pleistocene, Israel). J. Hum. Evol. 58, 79–89.

Benammi, M., Aidona, E., Merceron, G., Koufos, G.D., Kostopoulos, D.S., 2020. Magnetostratigraphy and Chronology of the Lower Pleistocene Primate Bearing Dafnero Fossil Site, N. Greece. Quaternary. 3, 22.

Benefit, B., 2008. The biostratigraphy and paleontology of fossil cercopithecoids from eastern Libya. Geol. East Libya. 3, 247–265.

Benefit, B.K., 1993. The permanent dentition and phylogenetic position of Victoriapithecus from Maboko Island, Kenya. J. Hum. Evol.

Benefit, B.R., 1994. Phylogenetic, paleodemographic, and taphonomic implications of Victoriapithecus deciduous teeth from Maboko, Kenva. Am. J. Phys. Anthropol. 95, 277–331.

Benefit, B.R., 1999. Victoriapithecus: The key to old world monkey and catarrhine origins. Evol. Anthropol. 7, 155–174.

Benefit, B.R., 2000. Old World monkey origins and diversification: an evolutionary study of diet and dentition. Old world monkeys. 133–179.

Benefit, B.R., McCrossin, M.L., 1997. Earliest known Old World monkey skull. Nature. 388, 368–371.

Benefit, B.R., Pickford, M., 1986. Miocene fossil cercopithecoids from Kenya. Am. J. Phys. Anthropol. 69, 441–464.

Bennett, E.L., 1994. The ecology of Asian colobines. In: Davies, G.E., Oates, J.F. (Eds.), Colobine Monkeys: Their Ecology, Behaviour and Evolution. Cambridge University Press, p. 129.

Bennett, E.L., Sebastian, A.C., 1988. Social organization and ecology of proboscis monkeys (Nasalis larvatus) in mixed coastal forest in Sarawak. Int. J. Primatol. 9, 233–255.

Bentley-Condit, Vicki K., 2009. Food choices and habitat use by the Tana river yellow baboons (Papio cynocephalus): A preliminary report on five years of data. Am. J. Primatol. 71, 432–436.

Berger, L.R., Clarke, R.J., 1995. Bird of prey involvement in the collection of the Taung child fauna. J. Hum. Evol. 29, 275–299.

Berlioz, É., Kostopoulos, D.S., Blondel, C., Merceron, G., 2018. Feeding ecology of Eucladoceros ctenoides as a proxy to track regional environmental variations in Europe during the early Pleistocene. Comptes Rendus - Palevol. 17, 320–332.

Bernstein, I.S., 1967. A field study of the pigtail monkey (Macaca nemestrina). Primates. 8, 217–228.

Berthaume, M.A., 2016a. On the Relationship Between Tooth Shape and Masticatory Efficiency: A Finite Element Study. Anat. Rec. 299, 679–687.

Berthaume, M.A., 2016b. Food mechanical properties and dietary ecology. Am. J. Phys. Anthropol. 159, S79–S104.

Berthaume, M.A., Delezene, L.K., Kupczik, K., 2018. Dental topography and the diet of Homo naledi. J. Hum. Evol. 118, 14–26.

Berthaume, M.A., Lazzari, V., Guy, F., 2020. The landscape of tooth shape: Over 20 years of dental topography in primates. Evol. Anthropol. 1–18.

Berthaume, M.A., Schroer, K., 2017. Extant ape dental topography and its implications for reconstructing the emergence of early Homo. J. Hum. Evol. 112, 15–29.

Berthaume, M.A., Winchester, J., Kupczik, K., 2019a. Ambient occlusion and PCV (portion de ciel visible): A new dental topographic metric and proxy of morphological wear resistance. PLoS One. 14.

Berthaume, M.A., Winchester, J., Kupczik, K., 2019b. Effects of cropping, smoothing, triangle count, and mesh resolution on 6 dental topographic metrics, PLoS ONE.

Bertini, A., 2013. Climate and vegetation in the Upper Valdarno Basin (central Italy) as a response to Northern Hemisphere insolation forcing and regional tectonics in the late Pliocene-early Pleistocene. Ital. J. Geosci. 132, 137–148.

Bhandari, S., Morley, C., Aryal, A., Shrestha, U.B., 2020. The diet of the striped hyena in Nepal’s lowland regions. Ecol. Evol. 10, 7953–7962.

Bibi, F., Souron, A., Bocherens, H., Uno, K., Boisserie, J.R., 2013. Ecological change in the lower Omo Valley around 2.8 Ma. Biol. Lett. 9, 21–24.

Bobe, R., Behrensmeyer, A.K., 2004. The expansion of grassland ecosystems in Africa in relation to mammalian evolution and the origin of the genus Homo.

Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 207, 399–420.

Bobe, R., Behrensmeyer, A.K., Chapman, R.E., 2002. Faunal change, environmental variability and late Pliocene hominin evolution. J. Hum. Evol. 42, 475–497.

Böhme, M., Spassov, N., Ebner, M., Geraads, D., Hristova, L., Kirscher, U., Kötter, S., Linnemann, U., Prieto, J., Roussiakis, S., Theodorou, G., Uhlig, G., Winklhofer, M., 2017. Messinian age & savannah environment of the possible hominin Graecopithecus from Europe, PLoS ONE.

Bondioli, L., Bayle, P., Dean, C., Mazurier, A., Puymerail, L., Ruff, C., Stock, J.T., Volpato, V., Zanolli, C., Macchiarelli, R., 2010. Technical note: Morphometric maps of long bone shafts and dental roots for imaging topographic thickness variation. Am. J. Phys. Anthropol. 142, 328–334.

Boonratana, R., 1993. The ecology and behaviour of the Proboscis monkey (Nasalis larvatus) in the Lower Kinabatangan, Sabah.

Boyde, A., Fortelius, M., 1991. New confocal LM method for studying local relative microrelief with special reference to wear studies. Scanning. 13, 429–430.

Boyer, D.M., 2008. Relief index of second mandibular molars is a correlate of diet among prosimian primates and other euarchontan mammals. J. Hum. Evol. 55, 1118–1137.

Boyer, D.M., Costeur, L., Lipman, Y., 2012. Earliest record of Platychoerops (Primates, Plesiadapidae), a new species from Mouras Quarry, Mont de Berru, France. Am. J. Phys. Anthropol. 149, 329–346.

Boyer, D.M., Evans, A.R., Jernvall, J., 2010. Evidence of dietary differentiation among late paleocene-early eocene plesiadapids (Mammalia, Primates). Am. J. Phys. Anthropol. 142, 194–210.

Boyer, D.M., Winchester, J., Kay, R.F., 2015. Technical note: The effect of differences in methodology among some recent applications of shearing quotients. Am. J. Phys. Anthropol. 156, 166–178.

Brown, C.A., Siegmann, S., 2001. Fundamental scales of adhesion and area-scale fractal analysis. Int. J. Mach. Tools Manuf. 41, 1927–1933.

Brown, W.L., Wilson, E.O., 1956. Character Displacement. Syst. Zool. 5, 49–64.

Brugiere, D., Gautier, J.P., Moungazi, A., Gautier-Hion, A., 2002. Primate diet and biomass in relation to vegetation composition and fruiting phenology in a rain forest in Gabon. Int. J. Primatol. 23, 999–1024.

Bunn, J.M., Boyer, D.M., Lipman, Y., St. Clair, E.M., Jernvall, J., Daubechies, I., 2011. Comparing Dirichlet normal surface energy of tooth crowns, a new technique of molar shape quantification for dietary inference, with previous methods in isolation and in combination. Am. J. Phys. Anthropol. 145, 247–261.

Bunn, J.M., Ungar, P.S., 2009. Dental topography and diets of four old world monkey species. Am. J. Primatol. 71, 466–477.

Butler, P.M., 1952. The milk-molars of Perissodactyla with remarks on molar occlusion. Proc. Zool. Soc. London. 121, 777–817.

Buzzard, P.J., 2006. Ecological partitioning of Cercopithecus campbelli, C. petaurista, and C. diana in the Taï Forest. Int. J. Primatol. 27, 529–558.

Buzzard, P.J., 2010. Polyspecific associations of Cercopithecus campbelli and C. petaurista with C. diana: What are the costs and benefits? Primates. 51, 307–314.

Byrne, R.W., Whiten, A., Henzi, S.P., McCulloch, F.M., 1993. Nutritional constraints on mountain baboons (Papio ursinus): Implications for baboon socioecology.

Behav. Ecol. Sociobiol. 33, 233–246.

Cai, M., Fang, X., Wu, F., Miao, Y., Appel, E., 2012. Pliocene-Pleistocene stepwise drying of Central Asia: Evidence from paleomagnetism and sporopollen record of the deep borehole SG-3 in the western Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau. Glob. Planet. Change. 94–95, 72–81.

Calandra, I., Merceron, G., 2016. Dental microwear texture analysis in mammalian ecology. Mamm. Rev. 46, 215–228.

Calandra, I., Schulz, E., Pinnow, M., Krohn, S., Kaiser, T.M., 2012. Teasing apart the contributions of hard dietary items on 3D dental microtextures in primates. J. Hum. Evol. 63, 85–98.

Calandra, I., Zub, K., Szafrańska, P.A., Zalewski, A., Merceron, G., 2016. Silicon-based plant defences, tooth wear and voles. J. Exp. Biol. 219, 501–507.

Caldecott, J.O., 1986. A summary of the ranging and activity patterns of the pig-tailed macaque (Macaca n. nemestrina) in relation to those of sympatric primates in Peninsular Malaysia.

Cashner, F.M., 1972. The ecology of Cercocebus albigena and C. torquatus in Rio Muni, Republic of Equatorial Guinea, West Africa. Tulane University.

Castaños, P., Murelaga, X., Arrizabalaga, A., Iriarte, M.J., 2011. First evidence of Macaca sylvanus (Primates, Cercopithecidae) from the Late Pleistocene of Lezetxiki II cave (Basque Country, Spain). J. Hum. Evol. 60, 816–820.

Caton, J.M., 1999. Digestive strategy of the Asian colobine genus Trachypithecus. Primates. 40, 311–325.

Cerling, T.E., Chritz, K.L., Jablonski, N.G., Leakey, M.G., Manthi, F.K., 2013. Diet of Theropithecus from 4 to 1 Ma in Kenya. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110, 10507–10512.

Cerling, T.E., Ehleringer, J.E., Harris, J.M., 1998. Carbon dioxide starvation, the development of C4 ecosystems, and mammalian evolution. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 353, 159–171.

Cerling, T.E., Hart, J.A., Hart, T.B., 2004. Stable isotope ecology in the Ituri Forest. Oecologia. 138, 5–12.

Cerling, T.E., Wang, Y., Quade, J., 1993. Expansion of C4 ecosystems as an indicator of global ecological change in the late Miocene. Nature. 361, 344–345.

Chang, C.H., Takai, M., Ogino, S., 2012. First discovery of colobine fossils from the early to middle Pleistocene of southern Taiwan. J. Hum. Evol. 63, 439–451.

Chapman, C.A., Chapman, L.J., 1990. Dietary variability in primate populations. Primates. 31, 121–128.

Chapman, C.A., Chapman, L.J., Cords, M., Gathua, J.M., Gautier-Hion, A., Lambert, J.E., Rode, K., Tutin, C.E.G., White, L.J.T., 2005. Variation in the Diets of

Cercopithecus Species: Differences within Forests, among Forests, and across Species. Guenons Divers. Adapt. African Monkeys. 325–350.

Chapman, C.A., Chapman, L.J., Gillespie, T.R., 2002. Scale issues in the study of primate foraging: Red colobus of Kibale National Park. Am. J. Phys. Anthropol. 117, 349–363.

Chenery, C., O’Regan, H.J., Lamb, A.L., Rook, L., Elton, S., 2008. Modern stable isotope analogues for palaeo diet and environment studies in fossil macaques. In: Giornate Di Paleontologia VIII. Simposio Della Società Paleontologica Italiana. Workshop Sui Primati Fossili Europei. Riassunti Dei Lavori, Accademia Dei Fisiocritici, Siena 9-13 September.

Chivers, D.J., 1994. Functional anatomy of the gastrointestinal tract. In: Davies, G.E., Oates, J.F. (Eds.), Colobine Monkeys: Their Ecology, Behaviour and Evolution.

Cambridge University Press, pp. 205–227.

Ciochon, R.L., 1993. Evolution of the cercopithecoid forelimb. Phylogenetic Funct. Implic. from Morphometric Anal. Univ. Calif. Press. Berkeley, CA.

Clavel, J., Merceron, G., Hristova, L., Spassov, N., Kovachev, D., Escarguel, G., 2012. On Mesopithecus habitat: Insights from late Miocene fossil vertebrate localities of Bulgaria. J. Hum. Evol. 63, 162–179.

Clutton-Brock, T.H., Harvey, P.H., 1979. Comparison and Adaptation. 205, 547–565.

Clutton‐Brock, T.H., Harvey, P.H., 1977. Primate ecology and social organization. J. Zool. 183, 1–39.

Cnudde, V., Boone, M.N., 2013. High-resolution X-ray computed tomography in geosciences: A review of the current technology and applications. Earth-Science Rev. 123, 1–17.

Codron, D., Luyt, J., Lee-Thorp, J.A., Sponheimer, M., De Ruiter, D., Codron, J., 2005. Utilization of savanna-based resources by Plio-Pleistocene baboons. S. Afr. J. Sci. 101, 245–248.

Coiner-Collier, Susan, Scott, R.S., Chalk-Wilayto, J., Cheyne, S.M., Constantino, P., Dominy, N.J., Elgart, A.A., Glowacka, H., Loyola, L.C., Ossi-Lupo, K., Raguet-Schofield, M., Talebi, M.G., Sala, E.A., Sieradzy, P., Taylor, A.B., Vinyard, C.J., Wright, B.W., Yamashita, N., Lucas, P.W., Vogel, E.R., 2016. Primate dietary ecology in the context of food mechanical properties. J. Hum. Evol. 98, 103–118.

Coiner-Collier, S., Scott, R.S., Chalk-Wilayto, J., Cheyne, S.M., Constantino, P., Dominy, N.J., Elgart, A.A., Glowacka, H., Loyola, L.C., Ossi-Lupo, K., Raguet-Schofield, M., Talebi, M.G., Sala, E.A., Sieradzy, P., Taylor, A.B., Vinyard, C.J., Wright, B.W., Yamashita, N., Lucas, P.W., Vogel, E.R., 2016. Primate dietary ecology in the context

of food mechanical properties. J. Hum. Evol. 98, 103–118.

Colombero, S., Alba, D.M., D’Amico, C., Delfino, M., Esu, D., Giuntelli, P., Harzhauser, M., Mazza, P.P.A., Mosca, M., Neubauer, T.A., Pavia, G., Pavia, M., Villa, A.,

Carnevale, G., 2017. Late messinian mollusks and vertebrates from moncucco torinese, north-western Italy. Paleoecological and paleoclimatological implications. Palaeontol. Electron. 20, 1–66.

Conover, W.J., Iman, R.L., 1981. Rank Transformations as a Bridge Between Parametric and Nonparametric Statistics. Am. Stat. 35, 124–129.

Constantino, P.J., Markham, K., Lucas, P.W., 2012. Tooth Chipping as a Tool to Reconstruct Diets of Great Apes (Pongo, Gorilla, Pan). Int. J. Primatol. 33, 661–672.

Constantino, P.J., Wright, B.W., 2009. The importance of fallback foods in primate ecology and evolution. Am. J. Phys. Anthropol. 140, 599–602.

Cooke, C., 2012. The Feeding, Ranging, and Positional Behaviors of Cercocebus torquatus, the Red- Capped Mangabey, in Sette Cama Gabon: A Phylogenetic Perspective. The Ohio University.

Corp., 2013. IBM SPSS statistics for Windows, Version 22.0.

Council, N.R., 2003. Nutrient Requirements of Nonhuman Primates: Second Revised Edition, Nutrient Requirements of Nonhuman Primates. Washington, DC.

Covert, H.H., Kay, R.F., 1981. Dental microwear and diet: Implications for determining the feeding behaviors of extinct primates, with a comment on the dietary pattern of Sivapithecus. Am. J. Phys. Anthropol. 55, 331–336.

Cowlishaw, G., 1997. Refuge use and predation risk in a desert baboon population. Anim. Behav. 54, 241–253.

Crowley, B.E., 2012. Stable Isotope Techniques and Applications for Primatologists. Int. J. Primatol. 33, 673–701.

Cui, Z., Shao, Q., Grueter, C.C., Wang, Z., Lu, J., Raubenheimer, D., 2019. Dietary diversity of an ecological and macronutritional generalist primate in a harsh high-latitude habitat, the Taihangshan macaque (Macaca mulatta tcheliensis). Am. J. Primatol. 81.

Cui, Z., Wang, Z., Zhang, S., Wang, B., Lu, J., Raubenheimer, D., 2020. Living near the limits: Effects of interannual variation in food availability on diet and reproduction in a temperate primate, the Taihangshan macaque (Macaca mulatta tcheliensis). Am. J. Primatol. 82, 1–11.

Cuozzo, F.P., Sauther, M.L., 2006. Severe wear and tooth loss in wild ring-tailed lemurs (Lemur catta): A function of feeding ecology, dental structure, and individual life history. J. Hum. Evol. 51, 490–505.

Curran, S., Terhune, C., Croitor, R., Drăgușin, V., Fox, D.L., Garrett, N., Ironside, L.B., Petculescu, A., Pobiner, B., Robinson, C., Robu, M., Tanţău, I., Ungar, P., 2021. Multiproxy paleoenvironmental reconstruction of Early Pleistocene sites from the Olteţ River Valley of Romania. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 574.

Curtin, S.H., 2004. Diet of the Roloway Monkey, Cercopithecus diana roloway, in Bia National Park, Ghana. In: Glenn, M.E., Cords, M. (Eds.), The Guenons: Diversity and Adaptation in African Monkeys. NY: Kluwert Academin Publishers, New York, pp. 351–371.

Daegling, D.J., Grine, F.E., 1999. Terrestrial foraging and dental microwear in Papio ursinus. Primates. 40, 559–572.

Daegling, D.J., Mcgraw, W.S., 2001. Feeding, diet, and jaw form in West African Colobus and Procolobus. Int. J. Primatol. 22, 1033–1055.

Daegling, D.J., McGraw, W.S., Ungar, P.S., Pampush, J.D., Vick, A.E., Bitty, E.A., 2011. Hard-object feeding in sooty mangabeys (Cercocebus atys) and interpretation of early hominin feeding ecology. PLoS One. 6.

Dasilva, G.L., 1994. Diet of Colobus polykomos on Tiwai Island: Selection of food in relation to its seasonal abundance and nutritional quality. Int. J. Primatol. 15, 655–680.

Davies, A.G., Bennett, E.L., Waterman, P.G., 1988. Food selection by two South‐east Asian colobine monkeys (Presbytis rubicunda and Presbytis melalophos) in relation to plant chemistry. Biol. J. Linn. Soc. 34, 33–56.

Davies, A.G., Oates, J.F., Dasilva, G.L., 1999. Patterns of frugivory in three west African colobine monkeys. Int. J. Primatol. 20, 327–357.

Davies, G.E., 1994. Colobine monkeys: their ecology, behaviour and evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

de Bonis, L., Bouvrain, G., Geraads, D., Koufos, G., 1990. New remains of Mesopithecus (Primates, Cercopithecoidea) from the late Miocene of Macedonia (Greece), with the description of a new species. J. Vertebr. Paleontol. 10, 473–483.

de Vos, J., 2000. Pleistocene Deer Fauna in Crete: Its Adaptive Radiation and Extinction. Tropics. 10, 125–134.

de Vos, J., Van der Made, J., Athanassiou, A., Lyras, G. a., Sondaar, P.Y., Dermitzakis, M.D., 2002. Preliminary note on the late Pliocene fauna from Vatera (Lesvos, Greece). Ann. Géologiques des Pays Helléniques. 39, 37–70.

Dean, M.C., Leakey, M.G., 2004. Enamel and dentine development and the life history profile of Victoriapithecus macinnesi from Maboko Island, Kenya. Ann. Anat. 186, 405–412.

Dela, J.D.S., 2007. Seasonal food use strategies of Semnopithecus vetulus nestor, at Panadura and Piliyandala, Sri Lanka. Int. J. Primatol. 28, 607–626.

Delson, 1973. Fossil Colobine Monkeys of the Circum-Mediterranean Region and the Evolutionary History of the Cercopithecidae (Primates, Mammalia).

Delson, 1975. Evolutionary history of the Cercopithecidae.

Delson, 1993. Theropithecus fossils from Africa and India and the taxonomy of the genus. In: Jablonski, N.G. (Ed.), Theropithecus: The Rise and Fall of a Primate Genus. Cambridge University Press, pp. 157–189.

Delson, E., 1974. Preliminary review of Cercopithecid distribution in the Circum Mediterranean Region. Mémoires du Bur. pour la Rech. Géologique Minière. 78, 131–135.

Delson, E., 1980. Fossil macaques, phyletic relationships and a scenario of deployment. Macaques Stud. Ecol. Behav. Evol.

Delson, E., 1994. Evolutionary history of the colobine monkeys in paleoenvironmental perspective. In: Davies, G.E., Oates, J.F. (Eds.), Colobine Monkeys: Their Ecology, Behaviour, and Evolution. Cambridge University Press, pp. 11–48.

Delson, E., 2004. Paradolichopithecus: A large-bodied terrestrial papionin (Cercopithecidae) from the Pliocene of western Eurasia. Am J Phys Anthr. Suppl. 38, 85.

Delson, E., Alba, D.M., Frost, S.R., Harcourt-Smith, W.E., Martín Suárez, E., Mazelis, E.J., Morales, J., Moyà-Solà, S., Shearer, B.M., 2014. Paradolichopithecus, a large terrestrial Pliocene cercopithecine from Europe: New remains and an update. Abstr. B. F. Trip Guid. XII Annu. Meet. Eur. Assoc. Vertebr. Palaeontol. 50.

Delson, E., Faure, M., Guérin, C., Aprile, L., Argant, J., Blackwell, B.A.B., Debard, E., Harcourt-Smith, W., Martin-Suarez, E., Monguillon, A., Parenti, F., Pastre, J.F.,

Sen, S., Skinner, A.R., Swisher, C.C., Valli, A.M.F., 2006. Franco-American renewed research at the Late Villafranchian locality of Senèze (Haute-Loire, France). In: Late Neogene and Quaternary Biodiversity and Evolution: Regional Developments and Interregional Correlations. Proceedings of the 18th International Senckenberg Conference (VI IPCW) Volume I. pp. 275–290.

Delson, E., Nicolaescu-Plopsor, D., 1975a. Paradolichopithecus, a large terrestrial monkey (Cercopithecidae, Primates) from the Plio-Pleistocene of Souther Europe and its importance for mammalian biochronology. In: VIth Session, Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Bratislava (Slovak Academy Sciences). pp. 91–96.

Delson, E., Nicolaescu-Plopsor, D., 1975b. Paradolichopithecus, a large terrestrial monkey (Cercopithecidae, Primates) from the Plio-Pleistocene of Southern Europe and its importance for mammalian Biochronology.

Delson, E., Terranova, C.J., Jungers, W.L., Sargis, E.J., Jablonski, N.G., Dechow, P.C., 2000. Body mass in Cercopithecidae (Primates, Mammalia): estimation and scaling in extinct and extant taxa. Anthropol. Pap. Am. Mus. Nat. Hist. 83, 1–159.

Delson, E., Thomas, H., Spassov, N., 2005. Fossil Old World monkeys (Primates, Cercopithecidae) from the Pliocene of Dorkovo, Bulgaria. Geodiversitas. 27, 159–166.

deMenocal, P.B., 2004. African climate change and faunal evolution during the Pliocene-Pleistocene. Earth Planet. Sci. Lett. 220, 3–24.

DeMiguel, D., Domingo, L., Sánchez, I.M., Casanovas-Vilar, I., Robles, J.M., Alba, D.M., 2021. Palaeoecological differences underlie rare co-occurrence of Miocene European primates. BMC Biol. 19, 1–15.

Dennis, J.C., Ungar, P.S., Teaford, M.F., Glander, K.E., 2004. Dental topography and molar wear in Alouatta palliata from Costa Rica. Am. J. Phys. Anthropol. 125, 152–161.

Depéret, C., 1889. Sur le Dolichopithecus ruscinensis, nouveau singe fossile du Pliocène du Roussillon. Gauthier-Villars.

Depéret, C., 1890. Les animaux pliocènes du Roussillon. Baudry.

Depéret, C., 1929. Dolichopithecus arvernesis Depéret: nouveau singe du Pliocène supérieur de Senèze (Haute-Loire). Trav. du Lab. Géologie la Fac. des Sci. Lyon. 15, 5–12.

DeSantis, L.R.G., Schubert, B.W., Scott, J.R., Ungar, P.S., 2012. Implications of Diet for the Extinction of Saber-Toothed Cats and American Lions. PLoS One. 7.

Dominy, N.J., Vogel, E.R., Yeakel, J.D., Constantino, P., Lucas, P.W., 2008. Mechanical properties of plant underground storage organs and implications for dietary models of early hominins. Evol. Biol. 35, 159–175.

Donohue, S.L., 2013. Using dental microwear textures to assess feeding ecology of extinct and extant bears.

Drapier, M., Chauvin, C., Thierry, B., 2002. Tonkean macaques (Macaca tonkeana) find food sources from cues conveyed by group-mates. Anim. Cogn. 5, 159–165.

Dubey, S., Zaitsev, M., Cosson, J.F., Abdukadier, A., Vogel, P., 2006. Pliocene and Pleistocene diversification and multiple refugia in a Eurasian shrew (Crocidura suaveolens group). Mol. Phylogenet. Evol. 38, 635–647.

Dumont, E.R., 1995. Enamel thickness and dietary adaptation among extant primates and chiropterans. J. Mammal. 76, 1127–1136.

Dunham, N.T., Lambert, A.L., 2016. The role of leaf toughness on foraging efficiency in Angola black and white colobus monkeys (Colobus angolensis palliatus). Am. J. Phys. Anthropol. 161, 343–354.

Eaglen, R.H., 1984. Incisor size and diet revisited: The view from a platyrrhine perspective. Am. J. Phys. Anthropol. 64, 263–275.

Egi, N., Nakatsukasa, M., Kalmykov, N.P., Maschenko, E.N., Takai, M., 2007. Distal humerus and ulna of Parapresbytis (Colobinae) from the Pliocene of Russia and Mongolia: Phylogenetic and ecological implications based on elbow morphology. Anthropol. Sci. 115, 107–117.

El-Zaatari, S., Grine, F.E., Teaford, M.F., Smith, H.F., 2005. Molar microwear and dietary reconstructions of fossil Cercopithecoidea from the Plio-Pleistocene deposits of South Africa. J. Hum. Evol. 49, 180–205.

El Alami, A., Van Lavieren, E., Rachida, A., Chait, A., 2012. Differences in Activity Budgets and Diet Between Semiprovisioned and Wild-Feeding Groups of the Endangered Barbary Macaque (Macaca sylvanus) in the Central High Atlas Mountains, Morocco. Am. J. Primatol. 74, 210–216.

Elton, S., 2006. Forty years on and still going strong: The use of hominin–cercopithecid comparisons in palaeoanthropology. J. R. Anthropol. Inst. 12, 19–38.

Elton, S., 2007. Environmental correlates of the cercopithecoid radiations. Folia Primatol. 78, 344–364.

Elton, S., O’Regan, H.J., 2014. Macaques at the margins: The biogeography and extinction of Macaca sylvanus in Europe. Quat. Sci. Rev. 96, 117–130.

Enari, H., Sakamaki-Enari, H., 2013. Influence of Heavy Snow on the Feeding Behavior of Japanese Macaques (Macaca fuscata) in Northern Japan. Am. J. Primatol. 75, 534–544.

Eronen, J.T., Rook, L., 2004. The Mio-Pliocene European primate fossil record: Dynamics and habitat tracking. J. Hum. Evol. 47, 323–341.

Eronen, J.T., Zohdy, S., Evans, A.R., Tecot, S.R., Wright, P.C., Jernvall, J., 2017. Feeding Ecology and Morphology Make a Bamboo Specialist Vulnerable to Climate Change. Curr. Biol. 27, 3384-3389.e2.

Escarguel, G., 2005. Mathematics and the lifeway of Mesopithecus. Int. J. Primatol. 26, 801–823.

Estebaranz, F., Martínez, L.M., Galbany, J., Turbón, D., Pérez-Pérez, A., 2009. Testing hypotheses of dietary reconstruction from buccal dental microwear in Australopithecus afarensis. J. Hum. Evol. 57, 739–750.

Evans, A.R., Jernvall, J., 2009. Patterns and Constraints in Carnivoran and Rodent Dental Complexity and Tooth Size. J. Vertebr. Paleontol. 29, 24A.

Evans, A.R., Wilson, G.P., Fortelius, M., Jernvall, J., 2007. High-level similarity of dentitions in carnivorans and rodents. Nature. 445, 78–81.

Fa, J.E., 1986. On the ecological status of the Barbary macaque Macaca sylvanus L. in North Morocco: Habitat influences versus human impact. Biol. Conserv. 35, 215–258.

Fa, J.E., 1989. The genus Macaca: a review of taxonomy and evolution. Mamm. Rev. 19, 45–81.

Fa, J.E., Currie, D., Meeuwig, J., 2003. Bushmeat and food security in the Congo Basin: Linkages between wildlife and people’s future. Environ. Conserv. 30, 71–78.

Falótico, T., Ottoni, E.B., 2016. The manifold use of pounding stone tools by wild capuchin monkeys of Serra da Capivara National Park, Brazil. Behaviour. 153, 421–442.

Fashing, P.J., 2001. Feeding ecology of guerezas in the Kakamega Forest, Kenya: The importance of Moraceae fruit in their diet. Int. J. Primatol. 22, 579–609.

Fashing, P.J., Nguyen, N., Venkataraman, V. V., Kerby, J.T., 2014. Gelada feeding ecology in an intact ecosystem at Guassa, Ethiopia: Variability over time and implications for theropith and hominin dietary evolution. Am. J. Phys. Anthropol. 155, 1–16.

Feeroz, M.M., 2012. Niche separation between sympatric pig-tailed macaque (Macaca leonina) and rhesus macaque (M. mulatta) in Bangladesh. J Primatol. 1.

Ferràndez-Cañadell, C., Ribot, F., Gibert, L., 2014. New fossil teeth of Theropithecus oswaldi (Cercopithecoidea) from the early Pleistocene at Cueva victoria (SE Spain). J. Hum. Evol. 74, 55–66.

Ferretti, M.P., 1999. Tooth Enamel Structure in the Hyaenid Chasmaporthetes lunensis lunensis from the Late Pliocene of Italy , with Implications for Feeding Behavior. J. Vertebr. Paleontol. 19, 767–770.

Fleagle, J. G., 2013a. Primate Adaptations. In: Primate Adaptation and Evolution. pp. 181–200.

Fleagle, J. G., 2013b. Primate adaptation and evolution. Academic press.

Fleagle, John G., 2013. Primate Communities and Biogeography. Primate Adapt. Evol. 169–180.

Fleagle, J.G., Mcgraw, W.S., 1999. Skeletal and dental morphology supports diphyletic origin of baboons and mandrills. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 96, 1157–1161.

Fleagle, J.G., McGraw, W.S., 2002. Skeletal and dental morphology of African papionins: Unmasking a cryptic clade. J. Hum. Evol. 42, 267–292.

Fleagle, J.G., Reed, K.E., 1996. Comparing primate communities: A multivariate approach. J. Hum. Evol. 30, 489–510.

Fooden, J., 2000. Systematic review of rhesus macaque, Macaca mulatta (Zimmermann, 1780). Fieldiana Zool. 96, 1–180.

Fooden, J., 2011. Systematic review of the Barbary macaque, Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) / Jack Fooden. Syst. Rev. Barbar. macaque, Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758) / Jack Fooden. 1–60.

Forsyth Major, C.J., 1913. Observations sur la faune des mammifères quaternaires de la Corse et de la Sardaigne. Natura. 4, 594.

Fortuny, J., Zanolli, C., Bernardini, F., Tuniz, C., Alba, D.M., 2021. Dryopithecine palaeobiodiversity in the Iberian Miocene revisited on the basis of molar endostructural morphology. Palaeontology. 64, 531–554.

Fourie, N.H., Lee-Thorp, J.A., Ackermann, R.R., 2008. Biogeochemical and craniometric investigation of dietary ecology, niche separation, and taxonomy of plio-pleistocene cercopithecoids from the Makapansgat limeworks. Am. J. Phys. Anthropol. 135, 121–135.

Francisco, A., Blondel, C., Brunetiere, N., Ramdarshan, A., Merceron, G., 2018. Enamel surface topography analysis for diet discrimination. A methodology to enhance and select discriminative parameters. Surf. Topogr. Metrol. Prop. 6.

Frost, S., Ting, N., Harcourt-Smith, W., Delson, E., 2005. Positional and locomotor behavior of Paradolichopithecus arvernensis as inferred from the functional

morphology of the postcrania. Am. J. Primatol. 66, 134–135.

Frost, S.R., 2001. Fossil Cercopithecidae of the Afar depression, Ethiopia: Species systematics and comparison to the Turkana basin.

Frost, S.R., 2002. East African cercopithecid fossil record and its relationship to global climatic change. Am. J. Phys. Anthropol.

Frost, S.R., 2017. Evolution of the Cercopithecidae. In: Fuentes, A. (Ed.), The International Encyclopedia of Primatology. John Wiley and Sons, Inc, pp. 1–3.

Frost, S.R., Gilbert, C.C., Pugh, K.D., Guthrie, E.H., Delson, E., 2015. The hand of Cercopithecoides williamsi (mammalia, primates): Earliest evidence for thumb reduction among colobine monkeys. PLoS One. 10, 1–17.

Frost, S.R., Plummer, T., Bishop, L.C., Ditchfield, P., Ferraro, J., Hicks, J., 2003. Partial Cranium of Cercopithecoides kimeui Leakey, 1982 From Rawi Gully, Southwestern Kenya. Am. J. Phys. Anthropol. 122, 191–199.

Frost, S.R., Simpson, S.W., Levin, N.E., Quade, J., Rogers, M.J., Semaw, S., 2020. Fossil Cercopithecidae from the Early Pliocene Sagantole Formation at Gona, Ethiopia. J. Hum. Evol. 144, 102789.

Gabis, R. V., 1961. Bones of the extremities of Dolichopithecus, fossil monkey of the Pliocene period from Roussilon. C. R. Hebd. Seances Acad. Sci. 252, 1368–1370.

Gabis, R. V, 1960. Les os des membres des singes cynomorphes. Mammalia. 24, 577–607.

Ganas, J., Robbins, M.M., Nkurunungi, J.B., Kaplin, B.A., McNeilage, A., 2004. Dietary variability of mountain gorillas in Bwindi impenetrable National Park, Uganda. Int. J. Primatol. 25, 1043–1072.

Gantt, D.G., 1982. Neogene hominoid evolution: a tooth’s inside view. Teeth form, Funct. Evol. 93–108.

Ganzhorn, J.U., 1989. Niche separation of seven lemur species in the eastern rainforest of Madagascar. Oecologia. 79, 279–286.

Garber, P.A., 1987. Foraging Strategies among Living Primates. Annu. Rev. Anthropol. 16, 339–364.

Gaulin, S.J.C., Konner, M., 1977. On the natural diet of primates, including humans. Nutr. Brain. 1, 1–86.

Gause, G.F., 1934. The struggle for existence. Baltimore: Williams and Wilkins. 163 p.

Gautier-Hion, A., 1978. Food-niches and co-existence in sympatric primates in Gabon. Behaviour.

Gautier-Hion, A., 1980. Seasonal Variations of Diet Related to Species and Sex in a Community of Cercopithecus Monkeys A. J. Anim. Ecol. 49, 237–269.

Geissler, E., 2013. Dental microwear analysis of Cercopithecoides wiilliamsi. Georgia State University.

Gentili, S., Mottura, A., Rook, L., 1998. The Italian fossil primate record: Recent finds and their geological context. Geobios. 31, 675–686.

Geraads, D., 1987. Dating the Northern African cercopithecid fossil record. Hum. Evol. 2, 19–27.

Geraads, D., de Bonis, L., 2020. First record of Theropithecus (Cercopithecidae) from the Republic of Djibouti. J. Hum. Evol. 138, 102686.

Gibert, J., Ribot, F., Gibert, L., Leakey, M., Arribas, A., Martinez, B., 1995a. Presence of the Cercopithecid genus Theropithecus in Cueva Victoria (Murcia, Spain). J. Hum. Evol.

Gibert, J., Ribot, F., Gibert, L., Leakey, M., Arribas, A., Martinez, B., 1995b. Presence of the Cercopithecid genus Theropithecus in Cueva Victoria (Murcia, Spain). J. Hum. Evol. 28, 487–493.

Gilbert, C.C., Bibi, F., Hill, A., Beech, M.J., 2014. Early guenon from the late Miocene Baynunah Formation, Abu Dhabi, with implications for cercopithecoid biogeography and evolution. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 111, 10119–10124.

Gilbert, C.C., Frost, S.R., Delson, E., 2016. Reassessment of Olduvai Bed I cercopithecoids: A new biochronological and biogeographical link to the South African fossil record. J. Hum. Evol. 92, 50–59.

Gilbert, C.C., Goble, E.D., Hill, A., 2010. Miocene Cercopithecoidea from the Tugen Hills, Kenya. J. Hum. Evol. 59, 465–483.

Gilbert, C.C., McGraw, W.S., Delson, E., 2009. Brief communication: Plio-Pleistocene eagle predation on fossil cercopithecids from the Humpata Plateau, southern Angola. Am. J. Phys. Anthropol. 139, 421–429.

Gill, P.G., Purnell, M.A., Crumpton, N., Brown, K.R., Gostling, N.J., Stampanoni, M., Rayfield, E.J., 2014. Dietary specializations and diversity in feeding ecology of the earliest stem mammals. Nature. 512, 303–305.

Gingerich, P.D., 1977. Correlation of tooth size and body size in living hominoid primates, with a note on relative brain size in Aegyptopithecus and Proconsul. Am. J. Phys. Anthropol. 47, 395–398.

Gingerich, P.D., Smith, B.H., Rosenberg, K., 1982. Allometric scaling in the dentition of primates and prediction of body weight from tooth size in fossils. Am. J. Phys. Anthropol. 58, 81–100.

Godfrey, L.R., Winchester, J.M., King, S.J., Boyer, D.M., Jernvall, J., 2012. Dental topography indicates ecological contraction of lemur communities. Am. J. Phys. Anthropol. 148, 215–227.

Goldstein, S., Post, D., Melnick, D.O.N., 1978. An Analysis of Cercopithecoid Odontometrics. Am. J. Phys. Anthropol. 49, 517–532.

Goldstein, S.J., Richard, A.F., 1989. Ecology of rhesus macaques (Macaca mulatta) in northwest Pakistan. Int. J. Primatol. 10, 531–567.

Gómez, A., Lunt, D.H., 2007. Refugia within Refugia: Patterns of Phylogeographic Concordance in the Iberian Peninsula. In: Phylogeography of Southern European

Refugia: Evolutionary Perspectives on the Origins and Conservation of European Biodiversity. pp. 155–188.

Gordon, K.D., 1982. A study of microwear on chimpanzee molars: Implications for dental microwear analysis. Am. J. Phys. Anthropol. 59, 195–215.

Gordon, K.D., 1984. The assessment of jaw movement direction from dental microwear. Am. J. Phys. Anthropol. 63, 77–84.

Green, J.L., Croft, D.A., 2018. Using Dental Mesowear and Microwear for Dietary Inference: A Review of Current Techniques and Applications. In: Methods in Paleoecology. pp. 53–73.

Green, J.L., Kalthoff, D.C., 2015. Xenarthran dental microstructure and dental microwear analyses, with new data for Megatherium americanum (Megatheriidae). J. Mammal. 96, 645–657.

Green, J.L., Resar, N.A., 2012. The link between dental microwear and feeding ecology in tree sloths and armadillos (Mammalia: Xenarthra). Biol. J. Linn. Soc. 107, 277–294.

Gremiatskiy, M.A., 1958. Fossil primates from the territory of the Soviet Union (with relationships of the phylogenic question of the higher Primates). In: Treatises of the VI All Union Conference of Anatomists, Gistologysts and Embryologists, July 14-18, 1958, Kiev. pp. 576–579.

Grill, A., Casula, P., Lecis, R., Menken, S., 2007. Endemism in Sardinia. Phylogeography South. Eur. Refug. Evol. Perspect. Orig. Conserv. Eur. Biodivers. 273–296.

Grine, F.E., 1986. Dental evidence for dietary differences in Australopithecus and Paranthropus: a quantitative analysis of permanent molar microwear. J. Hum. Evol. 15, 783–822.

Grine, F.E., Spencer, M.A., Demes, B., Smith, H.F., Strait, D.S., Constant, D.A., 2005. Molar enamel thickness in the chacma baboon, Papio ursinus (Kerr 1792). Am. J. Phys. Anthropol. 128, 812–822.

Grine, F.E., Ungar, P.S., Teaford, M.F., 2002. Error rates in buccal-dental microwear quantification using scanning electron microscopy. Scanning. 24, 144–153.

Grueter, C.C., Li, D.Y., Feng, S.K., Ren, B.P., 2010. Niche partitioning between sympatric rhesus macaques and Yunnan snub-nosed monkeys at Baimaxueshan Nature Reserve, China. Zool. Res. 31, 516–522.

Gupta, V.J., Sahni, A., 1981. Theropithecus delsoni, a new cercopithecine species from the Upper Siwaliks of India.

Guy, F., Gouvard, F., Boistel, R., Euriat, A., Lazzari, V., 2013. Prospective in (Primate) Dental Analysis through Tooth 3D Topographical Quantification. PLoS One. 8.

Guy, F., Lazzari, V., Gilissen, E., Thiery, G., 2015. To what extent is primate second molar enamel occlusal morphology shaped by the enamel-dentine junction? PLoS One. 10, 1–15.

Guy, F., Thiery, G., Lazzari, V., 2017. 3D quantification of the occlusal enamel curvature: a decisive feature in dental function analysis and diet in Primates. In: 17th

International Symposium on Dental Morphology 2nd Congress of International Association for Paleodontology. p. 104.

Hadi, S., 2012. Niche differentiation of two sympatric colobines, Simias concolor and Presbytis potentiani on the Mnetaway Island of Siberut, Indonesia.

Hadi, S., Ziegler, T., Waltert, M., Syamsuri, F., Mühlenberg, M., Hodges, J.K., 2012. Habitat Use and Trophic Niche Overlap of Two Sympatric Colobines, Presbytis potenziani and Simias concolor, on Siberut Island, Indonesia. Int. J. Primatol. 33, 218–232.

Hall, K.R.L., 1966. Behaviour and ecology of the wild Patas monkey, Erythrocebus patas, in Uganda. J. Zool. 148, 15–87.

Ham, R.M., 1994. Behaviour and ecology of grey-cheeked mangabeys (Cercocebus albigena) in the Lope Reserve, Gabon. University of Stirling.

Hammer, Ø., Harper, D.A., Ryan, P.D., 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontol. Electron. 4, 9.

Hanya, G., 2004. Diet of a Japanese Macaque Troop in the Coniferous Forest of Yakushima. Int. J. Primatol. 25, 55–71.

Hanya, G., Kiyono, M., Yamada, A., Suzuki, K., Furukawa, M., Yoshida, Y., Chijiiwa, A., 2006. Not only annual food abundance but also fallback food quality determines the japanese macaque density: Evidence from seasonal variations in home range size. Primates. 47, 275–278.

Hanya, G., Ménard, N., Qarro, M., Tattou, M.I., Fuse, M., Vallet, D., Yamada, A., Go, M., Takafumi, H., Tsujino, R., Agetsuma, N., Wada, K., 2011. Dietary adaptations of temperate primates: Comparisons of Japanese and Barbary macaques. Primates. 52, 187–198.

Hanya, G., Noma, N., Agetsuma, N., 2003. Altitudinal and seasonal variations in the diet of Japanese macaques in Yakushima. Primates. 44, 51–59.

Hanya, G., Tsuji, Y., Grueter, C.C., 2013. Fruiting and flushing phenology in Asian tropical and temperate forests: implications for primate ecology. Primates. 54, 101–110.

Hanya, G., Yoshihiro, S., Zamma, K., Matsubara, H., Ohtake, M., Kubo, R., Noma, N., Agetsuma, N., Takahata, Y., 2004. Environmental determinants of the altitudinal variations in relative group densities of Japanese macaques on Yakushima. Ecol. Res. 19, 485–493.

Happel, R., 1988. Seed‐eating by West African cercopithecines, with reference to the possible evolution of bilophodont molars. Am. J. Phys. Anthropol. 75, 303–327.

Haq, B.U., Hardenbol, J., Vail, P.R., 1987. Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic. Science (80-. ). 235, 1156–1167.

Hardin, G., 1960. The Competitive Exclusion Principle. Am. Assoc. Adv. Sci. 131, 1292–1297.

Harding, R.S.Ο., 1981. An Order of Omnivores: Nonhuman Primate Diets in the Wild. In: Omnivorous Primates. Gathering and Hunting in Human Evolution. pp. 191–214.

Harris, T.R., 2010. Multiple resource values and fighting ability measures influence intergroup conflict in guerezas (Colobus guereza). Anim. Behav. 79, 89–98.

Harris, T.R., Chapman, C.A., 2007. Variation in diet and ranging of black and white colobus monkeys in Kibale National Park, Uganda. Primates. 48, 208–221.

Harrison, T., 1989. New postcranial remains of Victoriapithecus from the middle Miocene of Kenya. J. Hum. Evol. 18, 3–54.

Heaneyl, L.R., 1978. Island area and body size of insular mammals: Evidence from the tri-colored squirrel (Callosciurus prevosti) of Southeast Asia. Evolution (N. Y). 29–44.

Heintz, Emile, Brunet, M., Battail, B., 1981. A Cercopithecid Primate from the Late with Remarks on Mesopithecus. Int. J. Primatol. 2, 273–284.

Heintz, E., Brunet, M., Battait, B., 1981. A cercopithecid primate from the late miocene of Molayan, Afghanistan, with remarks on Mesopithecus. Int. J. Primatol. 2, 273–284.

Hemingway, C.A., Bynum, N., 2005. The influence of seasonality on primate diet and ranging. In: Brockman, D., Van Schaik, C.P. (Eds.), Seasonality in Primates. Cambridge University Press, p. 57104.

Henzi, S.P., Brown, L.R., Barrett, L., Marais, A.J., 2011. Troop Size, Habitat Use, and Diet of Chacma Baboons (Papio hamadryas ursinus) in Commercial Pine Plantations: Implications for Management. Int. J. Primatol. 32, 1020–1032.

Hermier, R., Merceron, G., Kostopoulos, D.S., 2020. The emblematic Eurasian Villafranchian antelope Gazellospira (Mammalia: Bovidae): New insights from the Lower Pleistocene Dafnero fossil sites (Northern Greece). Geobios. 61, 11–29.

Hernandez-Aguilar, R.A., Moore, J., Pickering, T.R., 2007. Savanna chimpanzees use tools to harvest the underground storage organs of plants. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 19210–19213.

Hernández Fernández, M., Álvarez Sierra, M.Á., Peláez-Campomanes, P., 2007. Bioclimatic analysis of rodent palaeofaunas reveals severe climatic changes in Southwestern Europe during the Plio-Pleistocene. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 251, 500–526.

Hernández Fernández, M., Vrba, E.S., 2006. Plio-Pleistocene climatic change in the Turkana Basin (East Africa): Evidence from large mammal faunas. J. Hum. Evol. 50, 595–626.

Hill, A., Leakey, M., Kingston, J.D., Ward, S., 2002. New cercopithecoids and a hominoid from 12·5 Ma in the Tugen Hills succession, Kenya. J. Hum. Evol. 42, 75–93.

Hill, D.A., 1997. Seasonal variation in the feeding behavior and diet of Japanese macaques (Macaca fuscata yakui) in lowland forest of Yakushima. Am. J. Primatol. 43, 305–320.

Hill, R.A., Barrett, L., Gaynor, D., Weingrill, T., Dixon, P., Payne, H., Henzi, S.P., 2003. Day length, latitude and behavioural (in)flexibility in baboons (Papio cynocephalus ursinus). Behav. Ecol. Sociobiol. 53, 278–286.

Hill, R.A., Dunbar, R.I.M., 1998. An evaluation of the roles of predation rate and predation risk as selective pressures on primate grouping behaviour. Behaviour. 135, 411–430.

Hill, R.A., Dunbar, R.I.M., 2002. Climatic determinants of diet and foraging behaviour in baboons. Evol. Ecol. 16, 579–593.

Hladik, C.M., 1977. Chimpanzees of Gabon and Chimpanzees of Gombe: some Comparative Data on the Diet. In: Clutton‐Brock, T.H. (Ed.), Primate Ecology: Studies of Feeding and Ranging Behavior in Lemurs, Monkey and Apes. Academic Press, London, pp. 481–501.

Hladik, C.M., 1978. Adaptive strategies of primates in relation to leaf eating. Ecol. Arboreal Folivores. 373–395.

Hlusko, L.J., 2006. A new large Pliocene colobine species (Mammalia: Primates) from Asa Issie, Ethiopia. Geobios. 39, 57–69.

Hlusko, L.J., 2007. a New Late Miocene Species of Paracolobus and Other Cercopithecoidea (Mammalia: Primates) Fossils From Lemudong’O, Kenya. Kirtlandia. December, 72–85.

Hlusko, L.J., Suwa, G., Kono, R.T., Mahaney, M.C., 2004. Genetics and the evolution of primate enamel thickness: A baboon model. Am. J. Phys. Anthropol. 124, 223–233.

Hockings, K.J., Anderson, J.R., Matsuzawa, T., 2010. Flexible feeding on cultivated underground storage organs by rainforest-dwelling chimpanzees at Bossou, West Africa. J. Hum. Evol. 58, 227–233.

Hoffman, J.M., Fraser, D., Clementz, M.T., 2015. Controlled feeding trials with ungulates: a newapplication of in vivo dental molding to assess the abrasive factors of microwear. J. Exp. Biol. 218, 1538–1547.

Hojo, T., 1991a. Scanning electron microscopic analysis of dental wear on the heavily worn second molars of the wild Japanese monkey (Macaca fuscata). Scanning Microsc. 5, 505–508.

Hojo, T., 1991b. SEM study of microwear on the teeth of Japanese monkeys and Japanese people. Primatol. Today. Ehara, A.(ed.). Elsevier Sci. 1991a. 551–554.

Holt, R.D., 2009. Bringing the Hutchinsonian niche into the 21st century: Ecological and evolutionary perspectives. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106, 19659–19665.

Homewood, K.M., 1978. Feeding strategy of the Tana mangabey (Cercocebus galeritus galeritus) (Mammalia: Primates). J. Zool. 186, 375–391.

Hopley, P.J., Latham, A.G., Marshall, J.D., 2006. Palaeoenvironments and palaeodiets of mid-Pliocene micromammals from Makapansgat Limeworks, South Africa: A stable isotope and dental microwear approach. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 233, 235–251.

Horn, A.D., 1987. The socioecology of the Black Mangabey (Cercocebus aterrimus) Near Lake Tumba, Zaire. Am. J. Primatol. 12, 165–180.

Hoshino, J., 1985. Feeding ecology of mandrills (Mandrillus sphinx) in campo animal reserve, Cameroon. Primates. 26, 248–273.

Hoyle, T.M., Leroy, S.A.G., Lόpez-Merino, L., Miggins, D.P., Koppers, A.A.P., 2020. Vegetation succession and climate change across the Plio-Pleistocene transition in eastern Azerbaijan, central Eurasia (2.77–2.45 Ma). Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 538.

Hrdy, S.B., 1974. Male-male competition and infanticide among the langurs (Presbytis entellus) of Abu, Rajasthan. Folia Primatol. 22, 19–58.

Hsü, K.J., Ryan, W.B.F., Cita, M.B., 1973. Late miocene desiccation of the mediterranean. Nature. 242, 240–244.

Hughes, J.K., Elton, S., O’Regan, H.J., 2008. Theropithecus and “Out of Africa” dispersal in the Plio-Pleistocene. J. Hum. Evol. 54, 43–77.

Huntley, J.W., Yanes, Y., Kowalewski, M., Castillo, C., Delgado-Huertas, A., Ibáñez, M., Alonso, M.R., Ortiz, J.E., de Torres, T., 2008. Testing limiting similarity in Quaternary terrestrial gastropods. Paleobiology. 34, 378–388.

Hutchinson, G.E., 1959. Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals? Am. Nat. 93, 145–159.

Hylander, W.L., 1975. Incisor size and diet in anthropoids with special reference to cercopithecidae. Science (80-. ). 189, 1095–1098.

Iguchi, M., Izawa, K., 1990. Digging and eating of underground plant-parts by wild Japanese monkeys (Macaca fuscata). Primates. 31, 621–624.

Ingicco, T., 2008. Analyse morphofonctionnelle des os longs de deux colobes fossiles: Mesopithecus et Dolichopithecus. Sez. di Museol. Sci. e Nat. 3, 1–7.

Isbell, L.A., 1990. Sudden short‐term increase in mortality of vervet monkeys (Cercopithecus aethiops) due to leopard predation in Amboseli National Park, Kenya. Am. J. Primatol. 21, 41–52.

Isbell, L.A., 1998a. Diet for a small primate: insectivory and gummivory in the (large) patas monkey (Erythrocebus patas pyrrhonotus). Am. J. Primatol. 45, 381–398.

Isbell, L.A., Young, T.P., 2007. Interspecific and Temporal Variation of Ant Species Within Acacia drepanolobium Ant Domatia, a Staple Food of Patas Monkeys (Erythrocebus patas) in Laikipia, Kenya. Am. J. Primatol. 69, 1387–1398.

Iwamoto, M., Hasegawa, Y., Koizumi, A., 2005. A Pliocene colobine from the Nakatsu Group, Kanagawa, Japan. Anthropol. Sci. 113, 123–137.

Iwamoto, T., 1979. Ecological and sociological studies of gelada baboons. Feeding ecology.

Iwamoto, T., 1993. The ecology of Theropithecus gelada. In: Jablonsky N., (Eds.). Theropithecus: The rise and fall of a primate genus. Cambridge University Press.

Jablonski, N.G., 1993. Quaternary environments and the evolution of primates in East Asia, with notes on two new specimens of fossil Cercopithecidae from China. folia. +0, 118–132.

Jablonski, Nina G., 1998. The response of catarrhine primates to Pleistocene environmental fluctuations in East Asia. Primates. 39, 29–37.

Jablonski, N. G., 1998. The Evolution of the Doucs and Snub-nosed Monkeys and the Question of the Phyletic Unity of the Odd-nosed Colobines. In: Jablonski, N.G. (Ed.), The Natural History of the Doucs and Snub-Nosed Monkeys. World Scientific Publishing, Singapore, pp. 13–52.

Jablonski, N.G., 2002. Fossil Old World monkeys: the late Neogene radiation. In: Hartwig, E.C. (Ed.), The Primate Fossil Record. Cambridge University Press, pp. 255–299.

Jablonski, N.G., 2005. Theropithecus: the rise and fall of a primate genus. Cambridge University Press.

Jablonski, N.G., Frost, S.R., 2010. Cercopithecoidea. In: Werdelin, L., Sanders, W.J. (Eds.), Cenozoic Mammals of Africa. University of California Press, pp. 393–428.

Jablonski, N.G., Ji, X., Kelley, J., Flynn, L.J., Deng, C., Su, D.F., 2020. Mesopithecus pentelicus from Zhaotong, China, the easternmost representative of a widespread Miocene cercopithecoid species. J. Hum. Evol. 146, 102851.

Jablonski, N.G., Leakey, M.G., Kiarie, C., Antón, M., 2002. A new skeleton of Theropithecus brumpti (Primates: Cercopithecidae) from Lomekwi, West Turkana, Kenya. J. Hum. Evol. 43, 887–923.

Jablonski, N.G., Whitfort, M.J., Roberts-Smith, N., Qinqi, X., 2000. The influence of life history and diet on the distribution of catarrhine primates during the Pleistocene in eastern Asia. J. Hum. Evol. 39, 131–157.

Jarvey, J.C., 2016. The importance of underground foods in female gelada (Theropithecus gelada) socioecology. J. Chem. Inf. Model.

Jarvey, J.C., Low, B.S., Pappano, D.J., Bergman, T.J., Beehner, J.C., 2018. Graminivory and Fallback Foods: Annual Diet Profile of Geladas (Theropithecus gelada) Living in the Simien Mountains National Park, Ethiopia. Int. J. Primatol. 39, 105–126.

Jernvall, J., Selänne, L., 1999. Laser confocal microscopy and geographic information systems in the study of dental morphology. Palaeontol. Electron. 1–17.

Ji, X., Youlatos, D., Jablonski, N.G., Pan, R., Zhang, C., Li, P., Tang, M., Yu, T., Li, W., Deng, C., Li, S., 2020. Oldest colobine calcaneus from East Asia (Zhaotong, Yunnan, China). J. Hum. Evol. 147, 102866.

Jiménez-Moreno, G., Burjachs, F., Expósito, I., Oms, O., Carrancho, Á., Villalaín, J.J., Agustí, J., Campeny, G., Gómez de Soler, B., van der Made, J., 2013. Late Pliocene vegetation and orbital-scale climate changes from the western Mediterranean area. Glob. Planet. Change. 108, 15–28.

Jiménez-Moreno, G., Fauquette, S., Suc, J.P., 2010. Miocene to Pliocene vegetation reconstruction and climate estimates in the Iberian Peninsula from pollen data. Rev. Palaeobot. Palynol. 162, 403–415.

Jiménez-Moreno, G., Suc, J.P., 2007. Middle Miocene latitudinal climatic gradient in Western Europe: Evidence from pollen records. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 253, 208–225.

Johnson, C., Swedell, L., Rothman, J., 2012. Feeding ecology of olive baboons (Papio anubis) in Kibale National Park, Uganda: preliminary results on diet and food selection. Afr. J. Ecol. 50, 367–370.

Jolly, C.J., 1967. The evolution of baboons. In: Vagtborg, H. (Ed.), The Baboon in Medical Research. Univ Texas Press, pp. 23–50.

Jolly, C.J., 1970. The large African monkeys as an adaptive array. In: Napier, J.R., Napier, P.H. (Eds.), Old World Monkeys. Academic Press, New York, pp. 139–174.

Justa, P., Kumar, R.S., Talukdar, G., Sinha, A., 2019. Sharing from the Same Bowl: Resource Partitioning between Sympatric Macaque Species in the Western Himalaya, India. Int. J. Primatol. 40, 356–373.

Kahlke, R.D., García, N., Kostopoulos, D.S., Lacombat, F., Lister, A.M., Mazza, P.P.A., Spassov, N., Titov, V. V., 2011. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe. Quat. Sci. Rev. 30, 1368–1395.

Kalmykov, N.P., 1992. Biostratigraphy and fauna of the Transbaikalian Pliocene mammals.

Kane, E.E., McGraw, W.S., 2018. Dietary Variation in Diana Monkeys (Cercopithecus diana): The Effects of Polyspecific Associations. Folia Primatol. 88, 455–482.

Kato, A., Tang, N., Borries, C., Papakyrikos, A.M., Hinde, K., Miller, E., Kunimatsu, Y., Hirasaki, E., Shimizu, D., Smith, T.M., 2014. Intra- and interspecific variation in Macaque molar enamel thickness. Am. J. Phys. Anthropol. 155, 447–459.

Katsvanga, C.A.T., Jimu, L., Zinner, D., Mupangwa, J.F., 2009. Diet of pine plantation and non-plantation ranging baboon (Papio ursinus) groups with reference to bark consumption in the eastern highlands of Zimbabwe. J. Hortic. For. 1, 168–175.

Kavanagh, M., 1978. The Diet and Feeding Behaviour of Cercopithecus aethiops tantalus. Folia Primatol. 30, 30–63.

Kay, R.., Covert, H.H., 1984. Anatomy and behaviour of extinct primates. In: Chivers, D.J., Wood, B.A., Bilsborough, A. (Eds.), Food Acquisition and Processing in Primates. Plenum Press, New York, pp. 467–508.

Kay, R.F., 1975. The functional adaptations of primate molar teeth. Am. J. Phys. Anthropol. 43, 195–215.

Kay, R.F., 1977. The evolution of molar occlusion in the Cercopithecidae and early catarrhines. Am. J. Phys. Anthropol. 46, 327–352.

Kay, R.F., 1978. Molar structure and diet in extant cercopithecidae. In: Butler, P.M., Joysey, K.A. (Eds.), Development, Function and Evolution of Teeth. Academic

Press, London, pp. 309–340.

Kay, R.F., 1981. The Nut-crackers- a new theory of the adaptations of the ramapithecinae. Am. J. Phys. Anthropol. 55, 141–151.

Kay, R.F., Hiiemae, K.M., 1974. Jaw movement and tooth use in recent and fossil primates. Am. J. Phys. Anthropol. 40, 227–256.

Kay, R.F., Sheine, W.S., 1979. On the relationship between chitin particle size and digestibility in the primate Galago senegalensis. Am. J. Phys. Anthropol. 50, 301–308.

Kelley, J., 1990. Incisor Microwear and diet in Three species of Colobus. J. Vis. Lang. Comput. 73–84.

Kelley, J.L., Swanson, W.J., 2008. Dietary change and adaptive evolution of enamelin in humans and among primates. Genetics. 178, 1595–1603.

Kennedy, F.E., Brown, C.A., Kolodny, J., Sheldon, B.M., 1999. Fractal analysis of hard disk surface roughness and correlation with static and low-speed friction.

Khan, M.A., Kelley, J., Flynn, L.J., Babar, M.A., Jablonski, N.G., 2020. New fossils of Mesopithecus from Hasnot, Pakistan. J. Hum. Evol. 145, 102818.

Kibaja, M., 2014. Diet of the ashy red colobus (Piliocolobus tephrosceles) and crop-raiding in a Forest-Farm Mosaic, Mbuzi, Rukwa Region, Tanzania. Primate Conserv. 28, 109–116.

Kilgore, L., 1989. Dental pathologies in ten free‐ranging chimpanzees from Gombe National Park, Tanzania. Am. J. Phys. Anthropol. 80, 219–227.

King, S.J., Arrigo-Nelson, S.J., Pochron, S.T., Semprebon, G.M., Godfrey, L.R., Wright, P.C., Jernvall, J., 2005. Dental senescence in a long-lived primate links infant survival to rainfall. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102, 16579–16583.

King, T., Aiello, L.C., Andrews, P., 1999. Dental microwear of Griphopithecus alpani. J. Hum. Evol. 36, 3–31.

Kirk, E.C., Simons, E.L., 2001. Diets fo fossil primates from the fayum depression of Egypt: A quantitative analysis of molar shearing. J. Hum. Evol. 40, 203–229.

Klette, R., Rosenfeld, A., 2004. Digital Geometry: Geometric Methods for Digital Picture Analysis. Digit. Geom. Geom. Methods Digit. Pict. Anal. 1–656.

Klukkert, Z.S., Dennis, J.C., M’Kirera, F., Ungar, P.S., 2012a. Dental topographic analysis of the molar teeth of primates. In: Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.). pp. 145–152.

Klukkert, Z.S., Teaford, M.F., Ungar, P.S., 2012b. A dental topographic analysis of chimpanzees. Am. J. Phys. Anthropol. 148, 276–284.

Köhler, M., Moyà-Solà, S., 2004. Reduction of Brain and Sense Organs in the Fossil Insular Bovid Myotragus. Brain. Behav. Evol. 63, 125–140.

Köhler, M., Moyà-Solà, S., Alba, D.M., 2000. Macaca (Primates, Cercopithecidae) from the late miocene of Spain. J. Hum. Evol. 38, 447–452.

Kono, R.T., 2004. Molar enamel thickness and distribution patterns in extant great apes and humans: New insights based on a 3-dimensional whole crown perspective. Anthropol. Sci. 112, 121–146.

[ ... ]


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.