Εξώφυλλο

Well completion for hydrocarbons production and production logging = Η συμπλήρωση γεωτρήσεων για την παραγωγή υδρογονανθράκων και οι διαγραφίες παραγωγής.

Iraklis Asterios Mantziokas

Περίληψη


The objective of this Master Thesis is to present fundamental values related to the well completion. More specifically, this study will be useful as a learning and reference guide-tool from the drilling and reservoir, to completion and production engineers’ technical aspects.
Well Completion, refers to the operations that prepare a well for production (or injection). These operations include preparing the reservoir to wellbore interface, begin by first installing the conductor pipe and finish by installing the production tubing and the structural system and equipment, which is necessary for the production of the hydrocarbons. However, the well completion’ specifics are very variable, depending on the geological formation and operator.
The present MSc thesis, defines the well architecture which is a fundamental aspect of well design, from the onshore activities, to smart well technology in Deepwater field. Furthermore, the concept of well completion engineering and equipment for hydrocarbons production is presented, and the different types of production logging. Studying and characterizing the reservoir can play a vital role in improving and maximizing its performance and production, in general.
So, to assist with the allocation of production to different zones, and to diagnose production problems such as leaks or crossflows, production logging techniques are developed. A review of this technology, is therefore provided in this thesis, in order to gain a detailed procedure and measurement understanding of the different production logging tools.
Thus, the importance of proper analysis is necessary to be illustrated in well completion for hydrocarbons production and production logging.

"Η Μ.Δ.Ε. επιχειρεί να καλύψει βασικές έννοιες σχετιζόμενες με την ολοκλήρωση των γεωτρήσεων [well completion] και να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες των μηχανικών ταμιευτήρων, μηχανικών γεωτρήσεων, μηχανικών πετρελαίου και μηχανικών παραγωγής. Η ολοκλήρωση μιας γεώτρησης ξεκινά με την τοποθέτηση των σωλήνων επένδυσης σε επαφή με τους γεωλογικούς σχηματισμούς και τελειώνει με την εγκατάσταση του εξοπλισμού παραγωγής και των εγκαταστάσεων επιφανείας. Οι λεπτομέρειες της ολοκλήρωσης ενός φρεατίου είναι πολύ μεταβλητές, και εξαρτώνται κυρίως από τους γεωλογικούς σχηματισμούς χωρίς εντούτοις να παραγνωρίζεται και η εμπειρία των χειριστών.
Στη Μ.Δ.Ε. αρχικά παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της ολοκλήρωσης μιας γεώτρησης ξεκινώντας πρώτα από τις χερσαίες γεωτρήσεις και καταλήγοντας στα πολύ εξελιγμένα υποθαλάσσια, ‘έξυπνα’ φρεάτια, βαθέων υδάτων. Παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες ολοκλήρωσης, οι διάφοροι τύποι εξοπλισμού για την ολοκλήρωση μιας γεώτρησης και την παραγωγή υδρογονανθράκων, καθώς και οι μέθοδοι καταγραφής των παραμέτρων παραγωγής [production logging]. Η μελέτη και ο χαρακτηρισμός του ταμιευτήρα κατά την παραγωγή, μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης των ταμιευτήρων και γενικότερα στη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Οι μέθοδοι καταγραφής των παραμέτρων της
παραγωγής βοηθούν στον διαμερισμό της παραγωγής από διαφορετικές ζώνες/ορίζοντες, καθώς και στη διάγνωση προβλημάτων, όπως διαρροές ή crossflows. Στη Μ.Δ.Ε. παρουσιάζονται όλοι οι φωρατές για την εκτέλεση του production logging, με λεπτομερή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας αυτών. Έτσι, καταδεικνύεται η σημασία της σωστής ανάλυσης τόσο για την πλήρη και ορθή ολοκλήρωση μιας γεώτρησης όσο και για τη διαδικασία καταγραφής κατά την παραγωγή”.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


REFERENCES

• American Petroleum Institute, 2000, Recommended Practice 19B, ‘Recommended Practices for Evaluation of Well Perforators’ API.

• Armentor R.J., Wise M.R., Bowman M., Cavazzoli G., Collin G., Rodet V., Holicek B., King G., Lockyear C. & Parlar M., 2007 ‘Regaining sand control’, Oilfield Review 5 – 13.

• Baird, T., Drummond, R. & Landseth, B., 1998, ‘High-pressure, high temperature well logging, perforating and testing’, Shlumberger Oilfield Review, pp. 50-67.

• Clausen, T. & D’Souza, R., 2001, ‘Dynamic Risers Key Component for Deepwater Drilling, Floating Production, Offshore Magazine, pp. 61.

• Cooper, R.E & Troncoso, J.C., 1988, ‘Overview of Horizontal Well Completion Technology’, SPE paper 17582.

• Earlougher, R.C., 1977, ‘Advances in Well Test Analysis’, SPE monograph, Richardson, TX.

• Enzendorfer, C.K., 2007, ‘Managing sand production, the key to improved gas-well deliverability and extended field life’ SPE Drilling & Completion Journal, 165 – 173.

• Hubbert, M., 1956, ‘Darcy’s Law and the field equation of the flow of underground fluids’ Transactions AIME, pg 222-239

• Karakas, M., & Tariq, S., 1988, ‘Semi-Analytical Production Models for Perforated Completions,’ SPE Paper 18247.

• Taylor, R.W. & Russel R., 1998, ‘Multilateral Technologies increase Operational Efficiencies in Middle East’, Oil and Gas Journal pg 96.

• Rider, M.H., 2002, ‘The Geological Interpretation of Well Logs’ 2nd edition, ISSN: 0-9541906-0-2

• Shad, S., Ardabili, R.J., & Parhizgar, M., 2015, ‘Production Logging techniques and Interpretation of resulted figure: A case study of a gas field Iran.’ The 4th conference of Petroleum Engineers and the upstream industry, Tehran, Iran.

• Wilson, A., 2016, ‘Production-logging tools facilitate well testing in challenging environments’, J-Pet Technol pg 79-80.

• Davarpanah, A., Mirshekari, B., Behbahani, T. J., & Hemmati, M., 2018, ‘Integrated production logging tools approach for convenient experimental individual layer permeability measurements in a multi-layered fractured reservoir’. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology.

• Baker, A., Gaskell, J., Jeffery, J., Tomas, A., Veneruso, T., & Unneland, T., 1995, ‘Permanent Monitoring, Looking at Lifetime Reservoir Dynamics,’ Oilfield Review pg 32-46.

BIBLIOGRAPHY

• Adams, N. J., 1985, ‘Drilling Engineering, A Complete Well Planning Approach’, PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma.

• Ahr, W. M., 2008, ‘Geology of Carbonate Reservoirs, The identification, description, and characterization of Hydrocarbon Reservoirs in Carbonate Rocks’, Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Allen, T., O. & Roberts. A. P., (3rd edition.), 1989, ‘Production Operations, Well Completions, Workover, and Stimulation’, Tulsa, Oklahoma.

• Amyx, J.M., Bass, D.M., & Whiting, R., 1960, ‘Petroleum Reservoir Engineering - Physical Properties’, McGraw-Hill, New York.

• Archer, J. & Wall, C., 1999, ‘Petroleum Engineering Principles and Practice’, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, Boston.

• Bai, Y. & Bai, Q., 2010, ‘Subsea Engineering Handbook’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Bateman, R., (2nd edition.), 2015, ‘Cased-Hole Log Analysis and Reservoir Performance Monitoring’, Springer, Dordrecht

• Bellarby, J., 2009, ‘Well Completion Design’, Elsevier Science Publishers B.V, Aberdeen.

• Bjorlykke, K., 2010, ‘Petroleum Geoscience, from Sedimentary Environments to Rock Physics’, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg.

• Boyun, G., Xinghui, L. & Xuehao, T., 2017, ‘Petroleum Production Engineering’, Elsevier Science Publishers B.V, Cambridge

• Byrom, T. G., (2nd edition.), 2015, ‘Casing and Liners for Drilling and Completion’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Cesak, NJ., Schultz WP., 1956, ‘Time analysis of problem wells’, Pet Eng Intl.

• Cook, P. J., 2014, ‘Geologically Storing Carbon, Learning from the Otway Project Experience’, CSiro Publishing, Collingwood.

• Craft, B.C., Hawkins M., (2nd edition.), 1991, ‘Applied Petroleum Reservoir Engineering’, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

• Cubitt, J., Wales, H., (2nd edition.), 2015, ‘Physical Properties of rocks, fundamentals and principles of petrophysics’, Elsevier Science Publishers, Kidlington, Oxford.

• Hall, R. S., 1983, ‘Drilling and Productive Offshore’, Pennwell Publishing Company.

• Dake, LP., 1978, ‘Fundamentals of Reservoir Engineering’, Shell Learning and Development, Elsevier Science Publishers B.V, Amsterdam.

• Dandekar, A. Y., (2nd edition.), 2013, ‘Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties’, CRC Press, New York.

• Donnez, P., 2007, ‘Essentials of Reservoir Engineering’, Technip Editions, Paris.

• Economides, M. J., Hill, A. D. & Economides C. E., 1994, ‘Petroleum Production Systems’, Prentice Hall PTR, New Jersey.

• Economides, M. J., Watters, L. T. & Dunn-Norman., 1998, ‘Petroleum Well Construction’, John Wiley and Sons, Duncan, Oklahoma.

• Etnyre, L.M., 1989 ‘Finding Oil and Gas from Well logs’ Springer Science & Business Media, New York.

• Fanchi J. R., Christiansen R. L., 2017, ‘Introduction to Petroleum Engineering’, Wiley, Hoboken, New Jersey.

• Fjaer, E., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M. & Risnes, R., 1992 ‘Petroleum Related Rock Mechanics’, Developments in Petroleum Science, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Fraser, K., Peden. J. & Kenworthy. A., 1991, ‘Managing Drilling Operations’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Gatlin, C., 1960, ‘Petroleum Engineering – Drilling and Well Completions’, Prentice – Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ.

• Gosschalk, E. M., 2002, ‘Reservoir Engineering, Guidelines for Practice’, Thomas Telford, Bristol.

• Graf, W.J., 1981, ‘Introduction to Offshore Structures-Design, Fabrication, Installation’, Gulf Publishing Company, Houston.

• Havard, D., 2013, ‘Oil and gas production handbook, an introduction to oil and gas production, transport, refining and petrochemical industry’, ABB, Oslo.

• Hill, A. D., Zhu, D. & Economides M. J., 2008, ‘Multilateral Wells’ Society of Petroleum Engineers, ConocoPhillips Company, United States of America.

• Hossain, E. M. & Al.Mayed, A. A., 2015, ‘Fundamentals of Sustainable Drilling Engineering’, Scrivener Publishing, Toronto.

• Hughes, B., 1995, ‘Drilling Engineering Workbook’, Baker Hughes Inteq, Houston.

• Hyne, N. J., 2012, ‘Petroleum Geology, Exploration, Drilling & Production’, PennWell Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Jaeger, J. C., Cook, N. G. W. & Zimmerman, R. W., (4th edition.), 2007, ‘Fundamentals of Rock Mechanics’, Blackwell Publishing Ltd, Malden.

• Kassinis, S., 2015, ‘About Oil & Gas, Petrochemistry, Upstream, Midstream and Downstream’, Kassinis International Consulting, Lefkosia.

• Katz, D. L. & Lee, R. L., 1990, ‘Natural Gas Engineering’, McGraw-Hill Publishing, Bedok.

• King, G., (2nd edition.), 1996, ‘An introduction to the Basics of Well Completions, Stimulations and Workovers’, King, Tulsa, Oklahoma.

• Laik, S., 2018, ‘Offshore Petroleum Drilling and Production’, CRC Press, New York.

• Lake, L. W., 2007, ‘Petroleum Engineering Handbook’, Society of Petroleum Engineers, Texas.

• Leffler, W. L., Pattarozzi, R. & Sterling, G., (2nd edition.), 2003, ‘Deepwater Petroleum Exploration & Production’, PenWell Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Liu, H., 2017, ‘Principles and Applications of Well Logging’, Springer, Sichuan

• Lyons, W., C. & Plisga G. J., (2nd edition.), 2005, ‘Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Mackay, V., 1994, ‘Determination of Oil and Gas Reserves’, Petroleum Society of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Calgary Section.

• Malcolm, A. G., 1978, ‘World Oil’s Handbook of Arctic Well Completions’, Gulf Publishing Company, Houston.

• Moon, C. J., Whateley, M.K.G. & Evans, A. M., (2nd edition.), 2006, ‘Introduction to Mineral Exploration’, Blackwell Publishing, Carlton.

• Matanovic, D., Cikes, M. & Moslavac. B., 2012, ‘Sand Control in Well Construction and Operation’, Springer Heidelberg Dordrecht London, New York.

• Morton-Thompson, D. & Woods A. M., 1992, ‘Development Geology Reference Manual’, The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma.

• Moshood, S., 2019, ‘Petroleum Engineering, Principles, Calculations, and Workflows’, American Geophysical Union and John Wiley & Sons, Washington.

• Muskat, M., 1949, ‘Physical Principles of Oil Production’, McGraw-Hill, New York.

• Nardone, P. J., 2009, ‘Well Testing Project Management. Onshore and Offshore Operations’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Owens, W. & Archer, D., 1971, ‘The effect of rock wettability on oil-water relative permeability relationships’, Journal of Petroleum Technology.

• Palmer, A.C. & King R. A., 2008, ‘Subsea Pipeline Engineering’, PennWell Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Passey, Q. R. & Brackett R. A., 2006, ‘Petrophysical Evaluation of Hydrocarbon Pore-Thickness in Thinly Bedded Clastic Reservoirs’, The American Association of

Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma.

• Perrin, D., Caron, M. & Gaillot, G., 1999, ‘Well Completion and Servicing’, French Institute of Petroleum, Paris.

• Raymond, M.S. & Leffler W. L., 2006, ‘Oil and Gas Production in NonTechnical Language’, PennWell Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Renpu, W., (3rd edition.), 2008, ‘Advanced Well Completion Engineering’, Gulf Professional Publishing, Houston.

• Selley, R. C. & Sonnenberg S. A., (3rd edition.), 2014, ‘Elements of Petroleum Geology’, Elsevier Scientific Publishing Co., New York.

• Shashi, S.P.S., Jatin R, A. & Nag, M., 2020, ‘Offshore Operations & Engineering’, CRC Press, New York.

• Short, J. A., 1983, ‘A source book on oil and gas well drilling from exploration to completion’, PennWell Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Singh, S.P., Agarwal, J. & Mani, N., 2019 ‘Offshore Operations and Engineering’, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida

• Smolen, J.J., 1996 ‘Cased hole and production log evaluation’, PennWell, Corporation, Tulsa, Oklahoma.

• Speight, J. G., 2011, ‘An Introduction to Petroleum Technology Economics, and Politics’, Wiley & Sons, New Jersey.

• Speight, J. G., (5th edition.), 2014, ‘The Chemistry and Technology of Petroleum’, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida.

• Speight, J. G., 2015, ‘Handbook of Offshore oil and Gas Operations’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

• Stamataki, S., 2005, ‘Reservoir Engineering’, NTUA Press Publications, Athens, Greece.

• Suman, G. O., Ellis, R. C. & Snyder, R. E., (2nd edition.), 1983, ‘Sand Control Handbook’, Gulf Publishing Company, Houston.

• Szilas, A. P., 1975, ‘Production and Transport of Oil and Gas’, Elsevier Scientific Publishing Co., New York.

• Wan R., (3rd edition.), 2011, ‘Advanced Well Completion Engineering’, Elsevier Science Publishers B.V, Kidlington, Oxford.

ELECTRONIC WRITTEN SOURCES

• https://www.investopedia.com

• https://www.rigzone.com

• https://www.slb.com

• https://www.osha.gov

• http://www.kingwell-oilfield.com

• https://www.arab-oil-naturalgas.com

• https://petrowiki.org

• https://www.gryphonoilfield.com

• https://www.iadclexicon.org

• https://www.coursehero.com

• https://www.maritime-executive.com

• https://www.oilandgasmiddleeast.com

• https://www.drillingcontractor.org

• https://www.airwatergas.org

• https://www.peakcompletions.com

• http://www.ccscpetro.com

• https://www.britannica.com

• https://www.kappaeng.com

• https://quartzdyne.com

• https://www.spartek.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.