Εξώφυλλο

Χαρτογράφηση πτυχιακών εργασιών και διατριβών στο αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο ΑΠΘ = Mapping GIS-related these at the Aristotle University of Thessaloniki.

Βασιλική Αθανάσιος Μπίκου

Περίληψη


Σκοπός εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, στο αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που έχουν εκπονηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μέσα από την χαρτογράφηση των εκατοντάδων αυτών εργασιών,γίνεται δυνατή η εύρεση σχετικών στο αντικείμενο εργασιών. Παράλληλα η εργασία αυτή είναι μια αποτύπωση της ευρείας χρήσης των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε διάφορους τομείς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


-Αστάρας Θ.,Οικονομίδης Δ.,Μουρατίδης Αντώνιος,2011,Ψηφιακή Χαρτογραφία Και ΓεωγραφικάΣυστήματαΠληροφοριών,Θεσσαλονίκη,ΕκδόσειςΔίσιγμα

-esri.com,HistoryofGIS,https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/history-of-gis,12/2/2021

-Βικιπαίδεια,29/1/2021,Σύστημα ΓεωγραφικώνΠληροφοριών,https://el.wikipedia.org/wiki/Σύστημα_Γεωγραφικών_Πληροφοριών,12/2/2021


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.