Σχεδιασμός γεωτρήσεων για ανάπτυξη και παραγωγή κοιτασμάτων πετρελαίου = Development and production of oil and gas fields.

Περπέτουα Δημήτριος Καράνη

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα γεωτρητικά ρευστά, την σωλήνωση και την τσιμέντωση των γεωτρήσεων,την τεχνολογία των κοπτικών άκρων ενώ αναλύεται και η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

The dissertation includes details on drilling fluids, casing and cementation cutting edge technology as well as oil and gas production.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Κύριο κείμενο

• Baker Hughes. (1995). Drilling Engineering Workbook. Houston.

• Butterworth-Heinemann. (1999). Shale Shakers and Drilling Fluid Systems. Houston, USA: Gulf Publishing Company.

• Elsevier's Science & Technology Rights Department in Oxford, UK. (2005). Drilling Fluids Processing Handbook. Oxford, UK: Gulf Prosessional Publishing.

• Gray, G. R. (1948, 1953, 1963 and 1988). Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids (Fifth Edition εκδ.). Houston, USA: Gulf Professional Publishing.

• Institut Francais du Petrole Publications. (1999). drilling data handbook (seventh edition εκδ.). Paris: Edition Technip.

• International Human Development Corporation. (1985). Theory and Application of Drilling Fluid Hydraulics. Boston, USA: D. Reidel Publishing Company.

• J. A. "Jim" Short. (1983). DRILLING a source book on oil and gas well drilling from exploration to completion. Tulsa, Oklahoma, USA: Pennwell Publishing Company.

• Ken Fraser, J. P. (1991). Managing Drilling Operations. Essex, NY, England, USA: Elsevier Applied Science.

• ABB. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

• PetrowikiBOPandChristmasTree,SPE,http://petrowiki.org/Glossary%3ABOP&http://petrowiki.org/Glossary%3AChristmas_tree

• Vujasinovic A. « How Blowout Preventers Work» , (NL Shaffer) SPE 15795- PA, Journal ofPetroleum Technology, Volume 38,Issue 09, September1986

• Thermtech,2014.TheThermomechanicalCuttingsCleaner.

• Norwegian Oil and Gas, 2013. Recommended Guidelines for Waste Management in theOffshoreIndustryNo.:093.

• Seaton, S.,& Hall J. 2005. Recovery of Oil From Drilled Cuttings by Liquefied GasExtraction.PaperSPE 92963

• ΔιπλωματικήΕργασία«Βιομηχανικήασφάλειαστιςυπεράκτιεςεγκαταστάσειςέρευναςκαιεκμετάλλευσηςυδρογονανθράκων» Σουρλίγκας Σταύρος, 2018

• Διπλωματική Εργασία «Θερμομηχανικές τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης τωνγεώτρησηςστιςπλωτέςμονάδεςεξόρυξηςυδρογονανθράκωνανοιχτήςθαλάσσης»,ΔημήτριοςΙ.Καμπούρογλου, 2018

• Attia,M.,Elsorafy,W.&D'Angelo,S.2010,"Newengineered approachtoreplaceoilbasedfluids with high performance water-based fluids in Mediterranean Sea", North AfricaTechnical Conference and Exhibition 2010, NATC 2010 - Energy Management in aChallenging Economy

• Wikipedia,Drillingrisers»,https://en.wikipedia.org/wiki/Drilling_riserRisersatWikipedia

• Total,2014.OilandGasdrilling:Drilling Fluids.

• Wait, S.T. & Thomas, D. 2003, "The Characterization of Base Oil Recovered From the LowTemperature Thermal Desorption of Drill Cuttings", SPE/EPA Exploration and ProductionEnvironmentalConference

• ΚΑΣΙΝΗΣ, Σ. (2015). Περί Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Λαυκωσία: KASSINIS INTERNATIONAL CONSULTING.

• http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg875e/

• https://deyai.gr/wp-content/uploads/2020/11/02-

• http://www.mlsi.gov.cy/

• http://www.ergondrill.gr/

• www.glossary.oilfield.slb.com

• https://drillingfluid.org/

• www.drillingmanual.com

• http://www.drillingformulas.com/

• http://www.drillingformulas.com/

• www.glossary.oilfield.slb.com

• http://petroleumandgasengineering.blogspot.com/

• https://petrowiki.spe.org/PetroWiki

• https://commons.wikimedia.org/wiki/

• https://www. sciencedirect.com/

• https://el.wikipedia.org/wiki/

• https://www.scopus.com/

• https://www.slb.com/

Εικόνες

http://www.en.wikipedia.org

www.berthold.com

http://www.drillingfluid.org

http://www.agushoe.wordpress.com

wwww.eco-logicenvironmental.com

ww.crodaoilandgas.com

www.netwasgroup.us

http://www.lin-tech.ch/

http://www.retaigroup.com/

http://www.revataengineering.com/

www.sme.gr

http://www.arthurproducts.com

http://www.petrowiki.org

http://www.Saixuanseals.en.made-in-china.com

http://www.wisconsinmetaltech.com

http://www.bestdrillingbits.com

http://www.commons.wikimedia.org

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

http://www.jpt.spe.org

www.rigzone.com

www.rigzone.com

www.akersolutions.com

www.fxempire.com

www.croftsystems.net

Σχήματα

www.slb.com

www.slideshare.net

www.ScienceDirect.com

www.sciencedirect.com

www.agushoe.wordpress.com

www.drillingmanual.com

www.schoolsciencekits.com

www.sciencedirect.com

www.bioproglobal.com

www.petrowiki.spe.org

http://www.fekete.com/

http://www.drillingformulas.com/

http://www.drillingformulas.com/

www.glossary.oilfield.slb.com

www.drillingformulas.com

www.slb.com

www.researchgate.net

http://www.casingcentralizer.com/

www.greasebook.com

www.petroleumandgasengineering.blogspot.com

http://petroleumandgasengineering.blogspot.com/

www.rigworker.com

http://petroleumandgasengineering.blogspot.com/

tml.jp

http://petroleumandgasengineering.blogspot.com/

www.sciencedirect.com

www.link.springer.com

www.researchgate.net

www.drillingformulas.com

www.gilsonitesale.com

en.wikipedia.org

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

commons.wikimedia.org

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold

ΑΒΒ. (2008). Oil and Gas production Handbook. Havard Devold


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.