Εξώφυλλο

Αριθμητική Μελέτη της Θαλάσσιας Αύρας στη Θεσσαλονίκη = Numerical study of Sea Breeze in Thessaloniki.

Ναταλία Ιωάννης Κοντογιαννίδου

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε αριθμητική μελέτη της θαλάσσιας αύρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εκτενέστερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του φαινομένου. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της θαλάσσιας αύρας ήταν ένας συνδυασμός δεδομένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από μετεωρολογικούς σταθμούς στις περιοχές της Καλαμαριάς και της Νέας Μηχανιώνας, παρατηρήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, συνοπτικών χαρτών καιρού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Meteorological Office, UKMET), πλεγματικών αναλύσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μακροπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) και κυρίως προσομοίωσης του μοντέλου WRF (Weather Research and Forecasting) με πολύ υψηλή ανάλυση (1.4 km x 1.4 km).
Ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός συστήματος θαλάσσιας αύρας στη Θεσσαλονίκη είναι η ύπαρξη ήπιου και αιθρίου καιρού και η απουσία ισχυρών συνοπτικών συστημάτων ανέμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξ αιτίας της διαφοράς θερμοχωρητικότητας μεταξύ της ξηράς και της θάλασσας και της ανομοιόμορφης θέρμανσης μεταξύ τους δημιουργείται οριζόντια βαροβαθμίδα, η οποία προκαλεί την κίνηση του αέρα και την έναρξη πνοής της θαλάσσιας αύρας. Η έναρξη πνοής ξεκινά τις πρωινές ώρες (~10:00 τοπική ώρα) με ένταση ολοένα αυξανόμενη μέχρι τις 16:00 – 16:30 τοπική ώρα, οπότε και παρατηρείται η μέγιστη ταχύτητα (~14,5 m/sec) και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή εξασθένιση μέχρι τις βραδινές ώρες και τη λήξη πνοής, με συνολική διάρκεια περίπου 10 ωρών και μέση ταχύτητα πνοής ~5,5 m/sec. Η διεύθυνση πνοής μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας από Δυτική (~250°) σε Νότια (~180°) και τέλος σε Νοτιοανατολική (~135°). Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωμορφολογία της περιοχής, λόγω της παρουσίας της κοιλάδας του Ανθεμούντα, επιτρέποντας τον καναλισμό του ανέμου κατά μήκος της, καθιστώντας τη γεωμορφολογία ως έναν από τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του φαινομένου της θαλάσσιας αύρας στην περιοχή.

This dissertation is a numerical study of a case of sea breeze in the region of Thessaloniki, in order to gain a more profound understanding of the characteristics and function of the phenomenon. The data that has been used for the study of the sea breeze was a combination of data provided by the National Observatory of Athens from meteorological stations in the regions of Kalamaria and Nea Michaniona, data provided by the Hellenic National Meteorological Service from ‘Macedonia’ airport, synoptic weather maps from the United Kingdom Meteorological Office (UKMET), as well as grid analyses from the European Centre of Medium range Weather Forecasts (ECMWF) and mainly a simulation of the WRF (Weather Research and Forecasting) model with very high analysis (1.4 km x 1.4 km).
Conducive circumstances for the development of a sea breeze system in Thessaloniki is the existence of mild and clear weather and the absence of intense synoptic systems of wind in the Southeastern Europe. Due to the difference of heat capacity between the land and the sea and the uneven heating between them, a horizontal pressure gradient force is formed, which creates the movement of the air and the occurrence of the sea breeze. The development of the sea breeze begins in the morning hours (~10:00 local time) with a gradually increasing intensity until 16:00 – 16:30 local time, when the maximum velocity occurs (~14,5 m/sec), following the gradual deterioration until the evening and therefore the termination of the breeze, with a total duration of approximately 10 hours and a mean velocity of ~5,5 m/sec. The wind direction varies during the course of the day, from Western (~250º) to Southern (~180º) and finally to Southeastern (~135º). This alteration is mainly due to the geomorphology of the area, as a result of the presence of Anthemoundas valley, allowing the channelling of the wind along its length, rendering geomorphology as one of the main factors that influence the development of the characteristics of sea breeze in the area.
key words: Θαλάσσια αύρα, Θεσσαλονίκη, Θερμαϊκός Κόλπος, Κόλπος Θεσσαλονίκης, sea breeze, Thessaloniki, Gulf of Thermaikos, Gulf of Thessaloniki, Weather Research and Forecasting.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική

Κοντογιάννη, Π., 2008: Μελέτη της θαλάσσιας αύρας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη χρήση αριθμητικού μοντέλου μέσης κλίμακας, Τμήμα

Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Μακρογιάννης, Τ. Ι., Σαχσαμάνογλου Χ. Σ., 2004: Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας, Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ.

Σαχσαμάνογλου, Χ. Σ., 1976: Η Θαλάσσια Αύρα στη Θεσσαλονίκη, Δελτίον Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, Τόμος 1ος, Τεύχος 2ον.

Holslag, J., Παγκόσμια Πολιτική Ιστορία. 3000 χρόνια πόλεμος και ειρήνη, 2018, Εκδόσεις Μεταίχμιο (για την ελληνική γλώσσα), Τίτλος

Πρωτοτύπου: Jonathan Holslag, A Political History of the World. Three Thousand Years of War and Peace, Penguin Books Ltd, London 2018.

Ξένη

Bastin, S., P. Drobinski, 2006: Sea-breeze-induced mass transport over complex terrain in south-eastern France: A case study. Q. L. R. Meteorol. Soc., 132,

–423.

Chen, F., J. Dudhia, 2001: Coupling an advanced land-surface/hydrology model with the Penn State/NCAR MM5 modeling system. Part I: Model description and

implementation. Mon. Weather Rev. 129, 569–585.

Estoque, M. A., 1962: The sea breeze as a function of the prevailing synoptic situation, J. Atmos. Sci., 19, 244–250.

Helmis, C. G., K. H. Papadopoulos, J. A. Kalogiros, A. T. Soilemes, and D. N. Asimakopoulos, 1995: Influence of background flow on evolution of

Saronic Gulf sea breeze, Atmos. Environ., 29, 3689–3701.

Hong, S.-Y., J.-O.J. Lim, 2006: The WRF single-moment 6-class microphysics scheme (WSM6). J. Korean Meteor. Soc. 42, 129–151.

Hong, S.-Y., Y. Noh, J. Dudhia, 2006: A new vertical diffusion package with an explicit treatment of entrainment processes. Mon. Weather Rev. 134, 2318–

Iacono, M.J., J.S. Delamere, E.J. Mlawer, M.W. Shephard, S.A. Clough, W.D. Collins, 2008: Radiative forcing by long-lived greenhouse gases: calculations

with the AER radiative transfer models. J. Geophys. Res. 113, D13103. http://dx.doi.org/10.1029/2008JD009944.

Jimenez, P.A., J. Dudhia, 2012: Improving the representation of resolved and unresolved topographic effects on surface wind in the WRF model. J. Appl.

Meteorol. Climatol. 51, 300–316. http://dx.doi.org/10.1175/JAMC-D-11- 084.1.

Jimenez, P.A., J. Dudhia, J.F. Gonzalez-Rouco, J. Navarro, J.P. Montavez, E. Garcia-Bustamante, 2012: A revised scheme for the WRF surface layer

formulation. Mon. Weather Rev. 140, 898–918. http://dx.doi.org/10.1175/MWR-D-11-00056.1

Kain, J.S., 2004: The Kain-Fritsch convective parameterization: an update. J. Appl. Meteorol. 43, 170–181.

Livadas, G. C., C.S. Sahsamanoglou, 1973: Wind in Thessaloniki – Greece, Publications of the Meteorological Institute of the University of Thessaloniki

Melas, D., I.C. Ziomas and C. S. Zerefos, 1995: Boundary layer dynamics in an urban coastal environment under sea breeze conditions, Atmos. Environ., 29,

–3617.

Melas, D., I.C. Ziomas, O. Klemm and C. S. Zerefos, 1998: Anatomy of the sea-breeze circulation in Athens area under weak large-scale ambient winds,

Atmos. Environ., 32, 2223–2237.

Miao, J.-F., L. J. M. Kroom, J. Vilà-Guerau de Arellano, A. A. M. Holtslag, 2003: Impacts of topography and land degradation on the sea breeze over eastern

Spain, Meteorol. Atmos. Phys., 84, 157–170.

Miller, S. T. K., B. D. Keim, R. W. Talbot, and H. Mao, 2003: Sea Breeze: structure, forecasting, and impacts, Rev. Geophys., 41(3), 1011.

Papanastasiou, D.K., D. Melas, I. Lissaridis, 2010: Study of wind field under sea breeze conditions; an application of WRF model, Atmos. Research, 98, 102–

Skamarock, W.C., J.B. Klemp, J. Dudhia, D.O. Gill, D.M. Barker, M.G. Duda, X.Y. Huang, W. Wang, J.G. Powers, 2008: A Description of the Advanced

Research WRF Version 3. NCAR/TN-475+STR. pp. 113.

Soler, M. R., R. Arasa, M. Merino, M. Olid, S. Ortega, 2011: Modelling Local Sea-Breeze Flow and Associated Dispersion Patterns Over a Coastal Area in

North-East Spain: A Case Study. Boundary-Layer Meteorol, 140, 37–56.

Sweeney, J. K., J. M. Chagnon, S. L. Gray, 2014: A case study of sea breeze blocking regulated by sea surface temperature along the English south coast. Atmos.

Chem. Phys., 14, 4409–4418.

Wang, W., C. Bruyère, M. Duda, J. Dudhia, D. Gill, M. Kavulich, K. Keene, H.-C. Lin, J. Michalakes, S. Rizvi, X. Zhang, J. Berner, K. Fossell, J. Beezley,

J. Coen, J. Mandel, H.-Y. Chuang, N. McKee, T. Slovacek, J. Wolff, 2016: ARW Version 3 Modeling System User's Guide. NCAR-MMM.

Zerefos, C., S. Solomos, D. Melas, J. Kapsomenakis, C. Repapis, 2020: The Role of Weather during the Greek–Persian “Naval Battle of Salamis” in 480 B.C.,

Atmosphere, 11, 838. https://doi.org/10.3390/atmos11080838

Διαδικτυακές Πηγές

https://www.weather.gov/jetstream/seabreeze

http://www.hnms.gr/emy/el/meteorology/meteorologia_arxaia_ellada?pageno=1

https://www.astrosparalio.gr/uploads/breeze.pdf

Google Earth Pro

https://geodromio.wordpress.com/χάρτες/hellas1/

https://www.skg-airport.gr/el/category-detailed/ctg_id-54/nd_id-425

http://cola.gmu.edu/grads/

http://www1.wetter3.de/archiv_ukmet_en.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.