Εξώφυλλο

Η διαχρονική εξέλιξη της γεωθερμικής έρευνας στην Ελλάδα = The geothermal exploration activities in Greece during th past 50 years.

Αγγελική Αναστάσιος Δουλγερίδου

Περίληψη


Η γεωθερμική έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι πρώτες έρευνες επικεντρώθηκαν στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα για εύρεση ρευστών με θερμοκρασίες κατάλληλες για γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή, όπως είναι το ενεργό ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος και Νίσυρος). Στη συνέχεια, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά, ακολούθησε μεγάλης κλίμακας έρευνα σε αρκετά νησιά του Κεντρικού και Βορείου Αιγαίου και στη βόρεια Ελλάδα, όπου εντοπίστηκαν πολλές περιοχές με γεωθερμικά συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας (<90?C). Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των γεωθερμικών ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τις τελευταίες σχεδόν πέντε δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και τα αποτελέσματά τους σε κάθε περιοχή. Με βάση τα υπάρχοντα δημοσιευμένα δεδομένα, η γεωθερμική έρευνα έχει αποκαλύψει την ύπαρξη περισσότερων από (40) περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος σε όλη την επικράτεια, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν ερευνηθεί αρκετά διεξοδικά και κατατάσσονται ως «γεωθερμικά πεδία» τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος. Τα βεβαιωμένα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος είναι τρία (Μήλος, Νίσυρος, Αρίστηνο) και αφορούν σε γεωθερμικά συστήματα με θερμοκρασίας υψηλότερες των 90?C. Τα υπόλοιπα είναι τοπικού ενδιαφέροντος, με θερμοκρασίες 30-90?C. Η γεωθερμική έρευνα διενεργείται επί του παρόντος σε γνωστά γεωθερμικά πεδία της βόρειας Ελλάδας, ενώ προγραμματίζεται η συνέχιση των ερευνών στη Μήλο, την Κίμωλο, τη Νίσυρο, τη Λέσβο και τα Μέθανα.

The geothermal exploration in Greece started during the 1970’s. Initially, it focused on the investigation of high enthalpy geothermal systems (T>90?C) in the area of the South Aegean Active Volcanic Arc, mainly in Milos and Nisyros. Later on, it shifted to the exploration of low enthalpy reservoirs (30-90?C) in northern Greece and in several central and north Aegean islands. This thesis presents the geothermal exploration activities in Greece during the last forty-five years, as well as the main characteristics of the discovered geothermal systems in each study area. Based on published data, the geothermal exploration has, so far, revealed the existence of more than forty areas of geothermal interest, most of which have been classified as “geothermal fields”. Three of them, are confirmed fields of national interest, with temperatures above 90? C (Milos, Nisyros, Aristino). Currently, geothermal exploration activities are in progress in a few known low enthalpy fields of northern Greece; however, new projects are expected to begin soon in Milos, Kimolos, Nisyros, Lesvos and Methana.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Αγγελίδης, Κ., (2021), Νέες γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο Λιθότοπου-Ηράκλειας Σερρών- Τεχνικά χαρακτηριστικά και δοκιμαστικές αντλήσεις, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Αρβανίτης, Α., (1998) Συγκριτική γεωχημική μελέτη των γεωθερμικών ρευστών λεκανών με διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο (Στρυμόνα και Μυγδονίας), Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Αρβανίτης Α., (2003), Γεωθερμική μελέτη του νοτιοδυτικού τμήματος της Λεκάνης Στρυμόνα, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Βακαλόπουλος, Π., Ξενάκης, Μ., Βουγιουκαλάκης, Γ., Κανελλόπουλος Χ., Χριστοπούλου Μ., Σταθά, Φ. (2016), Γεωθερμική Διερεύνηση για μέση-υψηλή ενθαλπία Αιδηψού", ΓΕΩΘΕΝ-Υποέργο 6, ΙΓΜΕ, Aθήνα

Δαλαμπάκης, Π., Παπαχρήστου, Μ., Κολιός, Π. (2015), Αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 8-9 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη

Θωμαΐδου Ε., (2009), Η γεωλογική δομή της νήσου Λέσβου, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

ΙΓΜΕ (2007), Τα γεωθερμικά πεδία της χώρας (χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Ν. 3175/2003), Αθήνα

Καρυδάκης Γ. (2016): Γεωθερμικά συστήματα, Αθήνα, 2016

Καρυδάκης, Γ., Ανδρίτσος, Ν., Φυτίκας Μ. (1999), Εξελίξεις στην ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στον Νομό Σερρών, Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Ι.Η.Τ. για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Τόμος Α΄, σελ. 427-434.

Κολιός Ν., Καρυδάκης Γ., Κουτσίνος Σ., Ζηκόπουλος Κ. (2001), Έρευνα και ανάπτυ-ξη Γεωθερμικής ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έργο 9531519 ΠΕΠ – Β΄ ΚΠΣ, Τεχνική Έκθεση ΙΓΜΕ, Αθήνα

Μουντράκης Δ.(2010) Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξης της Ελλάδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη , 2010.

Ξενάκης, Μ., Αθανασούλης, Κ., Αρβανίτης, Α., Βουγιουκαλάκης, Γ. Καρμής, Π., Σταθά, Φ., Χριστοπούλου Μ., Κανελόπουλος Χ., (2016), Γεωθερμική έρευνα στην Ανατολική Λέσβο, Τεχνική Έκθεση ΙΓΜΕ, ΕΣΠΑ 2017-2013, Αθήνα

Παπαχρήστου Μ. (2009), Η ορθολογική διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων ως προϋπόθεση για την αειφορική τους ανάπτυξη, Πρακτικά Διεθνούς Φόρουμ «Geothermal Energy on the Spotlight”, Θεσσαλονίκη

Παπαχρήστου Μ., Ανδρίτσος Ν., Βουδούρης Κ., Φυτίκας Μ., (2009): Η Γεωθερμική ενέργεια στην Ελλάδα : Υφιστάμενη κατάσταση – προοπτικές, 3ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 15-17/10/2009, Θεσσαλονίκη

Σφέτσος, Κ., (1985) Υδρογεωλογική μελέτη της νήσου Λέσβου, ΙΓΜΕ, Αθήνα

Τραγανός Γ.Γ. (1991): Η Γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη της Μυγδονίας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής εταιρείας XXV/3,409-424,1991

Φυτίκας Μ., (1977): "Γεωλογική και Γεωθερμική μελέτη της νήσου Μήλου", Γεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες ΙΓΜΕ Τομ.XVIII Vol. No1, Αθήνα.

Φυτίκας, Μ., Ανδρίτσος, Ν. (2004), Γεωθερμία, Εκδόσεις Τζιόλλα, Θεσσαλονίκη

Χατζής, Μ., Καβουρίδης, Θ., Βακαλόπουλος, Π., Ξενάκης, Μ., 2008. Έρευνα και εντοπισμός γεωθερμικών πεδίων στη Βόρεια Εύβοια, Ι.Γ.Μ.Ε. Αθήνα.

Φυτίκας, Μ., Βουγιουκαλάκης Γ. (1993): Ηφαιστειακή δομή και εξέλιξη της Κιμώλου και Πολυαίγου, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος XXVIII/2, 221-237.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Andritsos, N., Dalabakis, P., Karydakis, G., Kolios, N., Fytikas, M. (2007), Update and Characteristics of Low-Enthalpy Geothermal Applications in Greece, Proceedings of the European Geothermal Congress, Unterhaching, Germany, 2007

Andritsos, N., Arvanitis, A., Papachristou, M., Fytikas M. and Dalambakis P. (2010), Geothermal Activities in Greece during 2005-2009, Proceedings of the World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, (2010), paper #0138, 1-10

Andritsos, N., Dalabakis, P., Arvanitis, A., Papachristou, M., Fytikas, M. (2015), Geothermal develpments in Greece-Country Update 2010-2014, Proceedings World Geothermal Congress, Australia

Angelidis, Z, (1998), Study for the emergence and protection of the thermal and medicinal springs and geothermy in the Samothrace Island, Greek Thermalistic Company, 48 pp (1998) (in Greek)

Arvanitis, A. (2003), Geothermal study in the SW part of the Strymon basin, PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki (2003) (in Greek)

Arvanitis, A., Athanasoulis, C., Xenakis, M., Gkintoni, H., Vougioukalakis, G., Christopoulou, M., and Statha, F. (2016), Geothermal exploration on Limnos Island, Technical Report, I.G.M.E., NSRF 2017-2013, Athens (2016a)

Barberi, F., Navarro, J. M., Rosi, M., Santacroce, R., and Sbrana, A., (1988), Explosive interaction of magma with ground water: insights from xenoliths and geothermal drillings. Rend. Soc. Ital. Mineral. Petrol., 43, 901–926.

Bardintzeff, J.M., Dalabakis, P., Traineau, H., Brousse, R. (1989), Recent explosive volcanic episodes on the Island of Kos (Greece): associated hydrothermal parageneses and geothermal area of Volcania, Terra Nova, January 1989

Caliro, S., G. Chiodini, D. Galluzzo, D. Granieri, M. La Rocca, G., Saccorotti, and G. Ventura (2005), Recent activity of Nisyros volcano (Greece) inferred from structural, geochemical and seismological data, Bull. Volcanol., 67, Μ358–369.

Chiotis, E. (1984), A Middle Miocene thermal event in Northern Greece, confirmed by coalification measurements, ‘The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean”, J.E. Dixon & A.H.F. Robertson (Eds), Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17, 815-817 (1984)

Dalabakis P., (1987), La volcanisme recent de Γ île de Kos, Thèse de doctorat, Paris xi, 266p.

Delibasis N., Drakopoulos J., (1993), The Milos island earthquake of March 20, 1992 and its tectonic significance, Page oph, Vol. 141, No 1, p. 43-58.

Dotsika, E., (2015), H-O-C-S isotope and geochemical assessment of the geothermal area of Central Greece, Journal of Geochemical Exploration, 150, 1-15, 2015

Dotsika, E., Leontiadis, I., Poutoukis, D., Cioni, R., Raco, B. (2006), Fluid geochemistry of the Chios geothermal area, Chios Island, Greece, Journal of Volcanology and geothermal

Research, 15 June 2006, Pages 237-250

Drakopoulos J., Delibasis N., (1973), Volcanic-type Microearthquake Activity in Milos, Greece. Ann. Geofis., Vol. 26, 131-153.

Francalanci, L., Vougioukalakis, G.E., Fytikas, M., (2007), Petrology and volcanology of Kimolos and Polyegos volcanoes within the context of the South Aegean Arc, Greece, in: Beccaluva, I., Bianchini, G., Wilson, M. (Eds.), Cenozoic volcanism in the Mediterranean area: Geol Soc. America Spec. Paper, 418, 33–65

Fytikas, M, (1977), Geological and Geothermal Study of Milos Island, Geological and Geophysical Research, Vol. XVIII No 1

Fytikas, M., (1988), Geothermal situation in Greece, Geothermics, 17 (2/3), p.49-556

Fytikas, M., (1989): Update of the geological and geothermal research on Milos island, Geothermics, 14, 485-496

Fytikas, M, Marinelli, G., (1976), Geology and geothermics of the Island of Milos (Greece), Technical Report, doi:10.2172/5149399.

Fytikas, M., Giuliani, O., Innocenti, F., Marinelli, G., Mazzuoli R., (1976a), Geochronological data on recent magmatism of the Aegean Sea, Tectonophysics 31, (1/2), p. T29-T34.

Fytikas, M., Kouris, D., Marinelli, G., Surcin, J. (1976b) Preliminary geological data from the first two productive geothermal wells drilled at the island of Milos (Greece), Proceedings of the International Congress on Thermal waters, Geothermal Energy and Volcanism of the Mediterranean area, 1, 511-515.

Fytikas, M., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Peccerillo, A., Villari, L., (1984), Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region, DIXON, J. E. & ROBERTSON, A. H. F. (eds) The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Geological Society, London, Special Publications, 17, 687 –700.

Fytikas, M., Innocenti, F., Kolios, N., Manetti, P., Mazzuoli, R., Poli, G., Rita, F., Villari, L., (1986), Volcanology and petrology of volcanic products from the island of Milos and the neighbouring islets, Journal of Volcanology and Geothermal Research 28, 297–317.

Fytikas, M, Garnish, J. D, Hutton, V. R. S, Staroste E, Wohlenberg, J. (1989a), An integrated model for the geothermal field of Milos from geophysical experiments, Geothermics, 18 (4), 611-621.

Fytikas, M., Kavouridis, T., Leonis, C. and Marini, L., (1989b), Geochemical exploration of the three most significant geothermal areas of Lesbos Island, Greece, Geothermics,18, 465-475

Fytikas, M., Karydakis, G., Kavouridis, Th., Kolios, N., Vougioukalakis, G, (1989c): Geothermal Research on Santorini, Thera and the Aegean World III, Volume Two: ‘Earth Sciences’, Proceedings of the Third International Congress. Santorini, Greece, 3-9 September 1989. Publisher: Thera Foundation (1990) ISBN: 0950613371”, pp. 241 – 249.

Fytikas, M., Karydakis, G., Kavouridis, Th., Kolios, N., Vougioukalakis, G., (1990a): Geothermal research on Santorini.

Fytikas, M., Kolios, N. and Vougioukalakis, G. (1990b) Post-Minoan activity of the Santorini volcano: Volcanic hazard and risk, forecasting possibilities.In: Hardy, D.A., Keller, J.,

Galanopoulos, V.P., Flemming, N.C. andDruitt, T.H.,eds., Thera and the Aegean world III, vol. 2.,The Thera Foundation, London, 183-198.

Fytikas, M., Kolios, N., (1992), Geothermal exploration in the west of the Nestos delta, Acta Vulcanologica, Marinelli 2, 237-246.

Fytikas, M., Dalambakis, P., Karkoulias, V., Mendrinos, D, (1995), Geothermal Exploration and Development Activities in Greece during 1990-1994, Proceedings World Geothermal Congress 1995, Florence, Italy, May 1995.

Fytikas, M., Dalambakis, P, Karkoulias, V., Mendrinos, D., (1999), Greek contribution, Geothermal Atlas of Europe, EC-DG XII, Elsevier

Fytikas, M., Αndritsos, N., Karydakis, G., Kolios, N., Mendrinos, D. and Papachristou, M., (2000), Geothermal Exploration and Development Activities in Greece during 1995-1999. Proceedings World Geothermal Congress Japan, pp. 199-203.

Fytikas, M., Andritsos, N., Dalabakis, P. and Kolios, N. (2005), Greek geothermal update 2000–2004, Proceedings of the 2005 World Geothermal Congress, Antalya, Turkey, paper #122, 1-8

Huttrer W. G., (2020), Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report, Proceedings World Geothermal Congress 2020 Reykjavik, Iceland, April 26 – May 2, 2020

Kanellopoulos, C., Christopoulou, M., Xenakis, M., Vakalopoulos, P. (2016), Hydrochemical characteristics and geothermometry applications of hot groundwater in Edipsos area, NW Euboea (Evia), Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(2), 720-729.

Karydakis G., Andritsos N., Fytikas M. (1999), Geothermal energy developments in the Prefecture of Serres", Proceedings of 6th National Conference on Renewable Energy Sources, Institute of Solar Technology, Vol. A, pp. 427-434, 1999

Karydakis, G., Arvanitis, A., Andritsos, N. and Fytikas, M, (2005), Low enthalpy Geothermal Fields in the Strymon Basin (Northern Greece), Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April 2005.

Karytsas, C., Mendrinos, D.; Fytrolakis, N. and N. Krikis, (2002), Heating and Cooling of the Mining-Electrical Engineering Building at the NTUA Campus with Geothermal Heat Pumps, Proceedings of the International Workshop on Possibilities of Geothermal Energy Development in the Aegean Islands Region. Milos, Greece, pp. 194-205.

Kaufmann, G., Kockel, F., Mollat, H, (1976), Notes on the stratigraphic and paleogeographic position of the Svoula Formation in the Innermost zone of the Hellenides (Northern Greece), Bull. Soc. Geol. France (7) 18, 225-230.

Kavouridis, T., Kuris, D., Leonis, C., Liberopoulou, V., Leontiadis, J., Panichi, C., La Ruffa, G., Caprai, A. (1999): Isotope and chemical studies for a geothermal assessment of the island of Nisyros Greece. Geothermics 28, 1999, pp 219-239.

Kavouridis, T., Vrellis, G., Vakalopoulos, P. & Xenakis, M (2009), Geothermal potential in SE Chios. CD-ROM Proceedings of GES 2009, 11–12 December 2009, Thessaloniki, Greece, 2009.

Kolios, N., Koutsinos, S., Arvanitis, A., Karydakis, G., (2005), Geothermal Situation in Northeastern Greece, Proceedings World Geothermal Congress 2005. Antalya, Turkey, 24-29 April 2005.

Kolios, N., Fytikas, M., Arvanitis, A., Andritsos, N., Koutsinos, S., (2007), Prospective Medium Enthalpy Geothermal Resources in Sedimentary Basins of Northern Greece, Proceedings European Geothermal Congress 2007, Unterhaching, Germany, 30 May – 1 June 2007.

Koutroupis, N., Update of geothermal energy development in Greece, Geothermics 1992

Lagios, E., Chailas, S., Giannopoulos, J., Sotiropoulos, P. (1998), Surveillance of Nissyros Volcano: Establishment and remeasurement of Rn and GPS network, Proc. 8th Intern Congress, Geological Society of Greece, Patras, May 27-29,1998.

Lalechos, N., and Savoyat, E., (1979), La sedimentation Neogene dans le Fosse Nord Egeen, VI Colloquium on the Geology of the Aegean region 2, 591-603.

Lindal, B., (1973), Industrial and other applications of geothermal energy, Geothermal Energy, UNESCO, Paris

Lund W. J., and Toth N. A., (2020): Direct Utilization of Geothermal Energy 2020-Worldwide Review, Proceedings World Geothermal Congress 2020 Reykjavik, Iceland, April 26 – May 2, 2020.

Mendrinos, D, Choropanitis, I., Polyzou, O., and Karytsas, C. (2010), Exploring for geothermal resources in Greece, Geothermics, 39, (2010)

Nimfopoulos, M.K., Mylopoulos, M. and Katirtzoglou, K., (2002), A qualitative-quantitative study of water and environmental pollution at the broader area of the Mygdonia basin, Thessaloniki, n. Greece, Proceedings of 6th Pan-Hellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, 3-6 October.

P.P.C. (Public Petroleum Corporation) (1988): Evaluation of deep oil holes, Athens, 42-53 (1988)

Papachristou, M., Nikolaidou, E., Fytikas, M., Andritsos, N., Kolios, N., (2014), «Evaluation and exploitation of the geothermal resources in Santorini island», Proceedings 10th National Congress on Renewable Energy Sources, November 2014, Thessaloniki, Greece

Papachristou, M., Fytikas, M., Andritsos, N., Nikolaidou E., and Kolios, P. (2016a), New thermometric data from shallow aquifers in Santorini island (Greece), Possibilities for geothermal exploitation, Proceedings, European Geothermal Congress, Strasbourg, (2016).

Papachristou, M., Mendrinos, D., Dalabakis, P., Arvanitis, A., Karytsas C. Andritsos, N. (2016b), «Geothermal Energy Use, Country Update for Greece», Proceedings European Geothermal Congress, Strasburg, France, 19-23 September 2016.

Papachristou, M., Arvanitis, A., Mendrinos, D., Dalabakis, P., Karytsas, C. and Andritsos N. (2019), Geothermal Energy Use, Country Update for Greece (2016-2019), Proceedings, European Geothermal Congress, Den Haag

Papachristou, M, Dalampakis, P., Arvanitis, A., Mendrinos, D., Andritsos, N. (2020), Geothermal developments in Greece–Country update 2015-2020, Proceedings World Geothermal Congress 2020 Reykjavik, Iceland, April 26 – May 2

Papadopoulos, G.A., (1984), Seismic Properties in the Eastern Part of the South Aegean Volcanic Arc, Bulletin of Volcanology, volume 47, 143-152.

Papadopoulos, G.A., Sachpazi, M., Panopoulou, G., and Stavrakakis. G., (1998), The volcano-seismic crisi of 1996-97 in Nisyros, SE Aegean Sea, Greece, Terra Nova, 10, 151-154

Papanikolaou, D. & Lekkas, E. (1990), Miocene tectonism in Kos, Dodekanese Islands. International Earth Sciences Congress on Aegean regions (IESCA 1990), Extended Abstract, p. 179, Izmir

Papastamatiou, J. (1958), Sur l’âge des calcaires cristallines del’ ile de Thera (Santorin). Bull. Geol. Soc. Greece, 3, p. 104-113.

Pe-Piper, G., Piper D., Zouros, N. Anastasakis, G. (2009), Age, stratigraphy, sedimentology and tectonic setting of the Sigri Pyroclastic Formation and its fossil forests, Early Miocece,

Lesvos, Greece, Basin Research, 31, p. 1178-1197

Pe-Piper, G., Imperial, A., Piper, D. J.W, Zouros, N., Anastasakis, G., (2019), Mineral data (SEM, electron microprobe, Raman spectroscopy) from epithermal hydrothermal alteration of the Miocene Sigri Petrified Forest and host pyroclastic rocks, Western Lesbos, Greece Data in Brief, Volume 24, June 2019, Page 103987

Ruffa, G.L., Panichi, C., Kavouridis, T. et al., (1999), Isotope and chemical assessment of geothermal potential of Kos Island, Greece, Geothermics, 28(2), 205-217.

Syrides, G. (2000), Neogene marine cycles in Strymon basin, Macedonia, Greece, Geological Society of Greece, Special Publications Proceedings Interim Colloquim RCMNS, Patras, Greece, May 1988), 9, 217-225 (2000)

Tsokas, G, Hansen, R.O., Fytikas, M., Vassilelis, G.D., Thanassoulas, C., (1995), Geological and Geophysical study of the island of Kimolos (Greece) and Geothermal implications, Geothermics, 24, 5/6,679-693, 1995.

Valentino, G.M., Stanzione, O., (2004), Geochemical Monitoring of the thermal waters of Phlegraean Fields, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 133, 261-289.

Vougioukalakis G. E, Fytikas M., (2005), Volcanic hazards in the Aegean area, relative risk evaluation, monitoring and present state of the active volcanic centers, Developments in Volcanology,7 (C), 161-183

Vrouzi, F., (1985), Research and development of geothermal resources in Greece, Geothermics, 14 (2/3), pp. 213-227


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.