Εξώφυλλο

Οι χρωστικές της Κύπρου: σύσταση, σχηματισμός και χαρακτηριστικά = Natural pigments of Cyprus: composition, formation and characteristics.

Ανδρέας Νίκος Χατζηαναστάση

Περίληψη


Η εξόρυξη και η εκμετάλλευση των φυσικών χρωστικών γαιών της Κύπρου είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Οι χρωστικές γαίες έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς κατά τους αρχαίους χρόνους για διακόσμηση αγγείων και άλλων καλλιτεχνημάτων. Οι φυσικές χρωστικές γαίες περιλαμβάνουν την ώχρα, την ούμπρα και την πράσινη γη και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας χρωμάτων ζωγραφικής. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εξάντληση των αποθεμάτων των χρωστικών γαιών στην Κύπρο και έτσι η ορθολογική αξιοποίηση νέων και υφιστάμενων αποθεμάτων κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας των χρωστικών στο νησί.

The extraction and exploitation of the natural earth pigments of Cyprus has been known since antiquity. Natural earth pigments have been used extensively in ancient times to decorate vases and other artworks. Natural earth pigments include ochre, umber and green earth and are used in industry to produce high quality painting colors. However, the recent years in Cyprus there has been a depletion of natural earth resources, so the rational utilization of new and existing reserves is considered necessary for the viability of the pigment industry of the island.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ζήσιμος Α., Χατζηγεωργίου Γ., Χριστοφόρου Ε., Μορισσώ Ε., Χατζηγεωργίου Χ., 2015. Χαρτογράφηση αξιολόγηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός των αποθεμάτων φαιοχώματος (ούμπρας) στην Κύπρο. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 2015

Ιωαννίδης Μ.Χ., 2018. Χρωστικές ορυκτές πρώτες ύλες της Κύπρου: Ορυκτολογικά, χημικά και χρωματικά χαρακτηριστικά. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 90 σ.

Μουντράκης Δ.Μ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Ξενόγλωσση

A.H.F. Robertson, A.J. Fleet, The origins of rare earths in metalliferous sediments of the Troodos Massif. Cyprus, Earth and Planetary Science Letters, Volume 28, Issue 3, 1976, Pages 385-394, ISSN 0012-821X,

Boyle J.F. (1984). The origin and geochemistry of the metalliferous sediments of the Troodos massif, Cyprus, Unpublished PhD. Thesis. Univ. Edinburgh.

Buxbaum, G. & Pfaff, Gerhard (2005). Industrial Inorganic Pigments: Third Edition

Constantinou G. (1972). The geology and genesis of the sulphide ores of Cyprus. Ph.D. thesis, Imperial College, University of London

Constantinou G. and Govett G.J. (1972). Genesis of sulphide deposits, ochre and umber of Cyprus. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. 81, B34-46.

Corliss J.B. (1971). The Origin of Metal-Bearing Submarine Hydrothermal Solutions. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 76(33), 8128-8138.

Elderfield H., Gas, I.G., Hammond A., and Bear L.M. (1972). The Origin of Ferromanganese Sediments Associated with the Troodos Massif of Cyprus. Sedimentology, 19(1-2), 1-19

Goffer Z. (2007). Archaeological Chemistry (2nd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Ioannides M.X., 2018. – Natural pigments of Cyprus: Mineralogical, chemical and color characteristics. Master Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 90 p

Robertson A.H.F. and Hudson J.D. (1973). Cyprus umbers: Chemical precipitates on a Tethyan ocean ridge. Earth Planetary Science Letters, 18, 93-101.

Robertson A.H.F. and Hudson J.D. (1974). Pelagic sediments in the Cretaceous and Tertiary history of the Troodos Massif, Cyprus. International Association of Sedimentologists, 403-436

Robertson A.H.F. (1975). Cyprus umbers: basalt-sediment relationships on a Mesozoic ocean ridge. Journal of Geological Society of London, 131, 511-531.

Διαδικτυακή βιβλιογραφία

https://3icindustries.com (3IC Group of Companies)

http://www.unitedumber.com (United Umber Industries)

https://www.ocres-de-france.com

https://www.google.com/earth/ (Google Earth)

https://www.chemistryworld.com

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου: http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Υπηρεσία Μεταλλείων Κύπρου: http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.