Αρχείο Τευχών

2019

2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019

Συμπεριλαμβάνονται διατριβές που (θα) εκπονούνται από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) και (θα) κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στη βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος σε όλη την διάρκεια του 2019.

Η πρόσβαση στο σύνολο των ψηφιακών τεκμηρίων των διατριβών προϋποθέτει τη προηγούμενη σύνδεσή σας με το λογαριασμό που ήδη έχετε δημιουργήσει ή θα δημιουργήσετε συμπληρώνοντας τα στοιχεία της φόρμας χρήστη-αναγνώστη.


2018

Βιβλιοθήκη

Διατριβές έτους 2018

Συμπεριλαμβάνονται τρέχουσες Διδακτορικές, Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές Διατριβές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  που εκπονήθηκαν το έτος 2018

2017

Διατριβές έτους 2017

Συμπεριλαμβάνονται Διδακτορικές, Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές Διατριβές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  που εκπονήθηκαν το έτος 2017

2016

Διατριβές έτους 2016

Συμπεριλαμβάνονται Διδακτορικές, Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές Διατριβές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  που εκπονήθηκαν το έτος 2016

2015

Διατριβές έτους 2015

Συμπεριλαμβάνονται Διδακτορικές, Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές Διατριβές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  που εκπονήθηκαν το έτος 2015

2014

Διατριβές έτους 2014

Συμπεριλαμβάνονται Διδακτορικές, Μεταπτυχιακές και Πτυχιακές Διατριβές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.  που εκπονήθηκαν το έτος 2014

1 - 6 από 6 Στοιχεία