Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλμπάνης, Άγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ηλεκτρική τομογραφία μεταξύ γεωτρήσεων: Εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων ηλεκτρόδιων μέσα σε γεωτρήσεις. = Cross-hole electrical resistivity tomography: Application of various electrode configurations within boreholes.
    Περίληψη  PDF