Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημαράς, Άγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και προτάσεις μέτρων αντιστήριξης στην κατολίσθηση στην Παλαιά Εθνική Οδό Βέροιας-Κοζάνης. = Geotechical evaluation and solutions of retaining measures at the landslide of the Old National Roadd Veria-Kozani.
    Περίληψη  PDF