Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζόγια, Άννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή Ηλεκτρικής τομογραφίας για εντοπισμό υδροφορίας στο Κοκκινοχώρι Ν. Καβάλας
    Περίληψη  PDF