Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λασκαρίδου, Άννα-Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα