Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ραντουλέσκου, Άντον Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στη μελέτη των ρινόκερων του Πλειο-Πλειστόκαινου της Μακεδονίας. Ο ρινόκερος της θέσης APL, της Μυγδονίας λεκάνης
    Περίληψη  PDF