Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεωνίδου, Άρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα