Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαραντοπούλου, Έφη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα