Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεωνίδου, Όλγα Λεωνίδας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μεθοδολογίες εκτίμησης των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου: γεωλογικά και ανακτήσιμα, με την σημερινή γνωστή τεχνολογία, αποθέματα = Oil and Gas reserves estimation methodologies: oil and gas in place and recoverable reserves using existing technology.
    Περίληψη  PDF