Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλάχου Βλαχοπούλου, Αγγελική Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Εκπαιδευτική Έρευνα στη Διδακτική του Μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία στη Μέση Εκπαίδευση και Πρόταση Διδασκαλίας = Educational Research in Teaching Geology Geography Course in Secondary Education and Didactic Proposals.
    Περίληψη  PDF