Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλάχου - Βλαχοπούλου, Αγγελική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας με γεωλογικά και σεισμολογικά δεδομένα στη βορειοδυτική Μ. Ασία.
    Περίληψη  PDF