Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρεϊζοπούλου, Αγγελική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μορφολογικές μεταβολές στις εσωτερικές λεκάνες της πεδιάδας της Μακεδονίας και οι αλλαγές των επιφανειακών υδάτων σε αυτές κατά τον 20ο αιώνα
    Περίληψη  PDF