Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρεϊζοπούλου, Αγγελική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Καρστική γεωμορφολογία της ανατολικής Όθρυος. Η περιοχή Μέγα-Λάκκου, Νεροσπηλιάς
    Περίληψη  PDF