Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πούλιος, Αγησίλαος Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης δεδομένων βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικης ενέργειας = Investigation of the foundation conditions for thw construction of biogas tanks for electric power generation,
    Περίληψη  PDF