Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάτρα, Αγνή Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση των μεγίστων και ελαχίστων θερμοκρασιών στον Ελληνικό χώρο με την χρήση στοιχείων πλέγματος κόμβων ανάλυσης 1,88ο γεωγραφικού μήκους και 1,9ο γεωγραφικού πλάτους.
    Περίληψη  PDF