Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παύλου, Αθανάσιος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Υδρογεωλογικές έρευνες στην παράκτια περιοχή από Μεγάλο Έμβολο έως Καλλικράτεια = Hydrogeological investigations in the coastal area from Megalo Emvolo to Kallikrateia.
    Περίληψη  PDF