Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρηγάκης, Αθανάσιος Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Τεκτονικής, Ιστορικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική έρευνα και συνθήκες υδροδότησης του Δήμου Γρεβενών = Hydrogeological investigation and water supply conditions of the Municipality of Grevena.
    Περίληψη  PDF