Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βάσσου, Αθανασία Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική θεώρηση και αποτύπωση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Ροποτού, Ν, Τρικάλων με τη χρήση ΣΜηΕΑ (UAV) = Assessment on the enginnering geological and mapping of landslide phenomena wirh the use of UAV, in Rapoto Village, Thessaly perfecture.
    Περίληψη  PDF