Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρούσσαρη, Αθανασία-Θεανώ Βλάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωφυσική Διασκόπηση με Ηλεκτρική Τομογραφία στο Μεσόκαμπο (Μελέτες) του Υστερομυκηναϊκού Οικισμού Καστρούλι Δεσφίνας = Geophysical Prospecting with Electrical Tomography at Mesocambos (Meletes) of the Late Mycenaean Settlement Kastrouli Desfina.
    Περίληψη  PDF