Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βεργάδη, Αθηνά Ζήσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η συμβολή της τηλεπισκόπησης και των GIS στην υδρομορφολογική μελέτη των ποταμών της Ελλάδας = the use of remote sensing and GIS to the hydromorphological study of the greek rivers
    Περίληψη  PDF