Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαρσάμη, Αικατερίνη Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χαρτογράφηση των μεταβολών της λιμνοθάλασσας του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής μέσω δορυφορικών δεδομένων τηλεπισκόπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών = Mapping Agios Mamas lagoon (Chalkidiki) changes using remote sensing and geographical information system.
    Περίληψη  PDF