Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ξανθοπούλου, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή των γεωλογικών δεδομένων στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Δυτική Μακεδονία.
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή των γεωλογικών δεδομένων στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Δυτική Μακεδονία.
    Περίληψη  PDF