Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πασιάλη, Αικατερίνη, Αρστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα