Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσεβαϊρίδου, Αικατερίνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των χαλαζιακών φλεβών αντιμονίτη στο Νέο Καλλυντίρι του νομού Ροδόπης = Study of the stibnite quartz veins in Neo Kallintiri, Rhodope, NE Greece
    Περίληψη  PDF